ITS Marktconsultaties

Regio’s en het ministerie van IenM plannen om in maart 2015 te besluiten over gezamenlijke Plannen van Aanpak (PvA) voor de verschillende thema’s in het vervolg van Beter Benutten (2015-2017). Daarna zal ieder PvA nader worden uitgewerkt in afzonderlijke werkplannen per deelthema. Daarover willen de BB-partners in mei/juni beslissen.

Dialoog

Ter voorbereiding op de inhoud van die plannen zijn we met marktpartijen in gesprek gegaan. We legden ze de volgende onderwerpen voor. Stellen we de juiste vragen en stellen we die vragen juist? Lost de vraag het geschetste probleem op? Welke oplossingen kunt u bieden en welke zien wij over het hoofd? Beschikt u over alle informatie die u nodig heeft? Kunt u als ondernemer met deze vragen aan de slag? 

Documenten en presentaties

Hieronder vindt u een overzicht van de bijeenkomsten van eind januari / begin februari 2015. Relevante documenten en presentaties staan op een aparte pagina


Presentatie probleemanalyses

Presentatie van de analyse die door de regio’s gezamenlijk is opgesteld. Marcel Westerman, procesregisseur van Beter Benutten, introduceerde tijdens deze sessie gezamenlijke problemen en oplossingen. Enkele regio’s lichtten deze zelf toe vanuit de praktijk. Bezoekers kregen de gelegenheid kansen en mogelijkheden te identificeren voor deelname van hun bedrijf aan een of meer projecten. Relevante documenten voor deze bijeenkomst vindt u op een aparte pagina.

Tijdens deze marktconsultatie werd een uur gereserveerd om bilateraal met afzonderlijke bedrijven te kunnen overleggen over wensen, kansen en aandachtspunten. Dit gebeurde in de vorm van 10 minuten-gesprekken.

Ophalen van waardevolle en kansrijke ideeën op het gebied van ITS-diensten

Wanneer u op 22 januari mogelijkheden heeft geïdentificeerd voor deelname aan een project over een ITS-dienst of een ITS-gelieerde dienst, dan nodigen wij u uit voor een verdere verdieping en uitwisseling van uw ideeën met dit deel van de de ITS-markt. We bieden de gelegenheid om elkaar op te zoeken en, als het kansrijk gevonden wordt, gezamenlijk op te trekken in projecten.

Randvoorwaardensessie

In de zomer van 2014 hebben wij de visie van de markt op coöperatief rijden vastgelegd in de notitie ‘Beter Benutten van intelligente mobiliteit’. Wat ziet u als markt gebeuren, waar gaat het naartoe en wat vindt u daarvan? Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan en door wie, om de ITS-markt goed te ontwikkelen en coöperatief rijden mogelijk te maken? Over deze randvoorwaarden is door een aantal experts van verschillende marktpartijen verder nagedacht. Het resultaat willen we in een breder gezelschap bespreken en toetsen. U krijgt de mogelijkheid om uw kennis, kunde en belangen in te zetten in het vormen van de toekomstige ITS-markt.

Marktplaats voor mobiliteitsdata

Wij informeren u over de stand van zaken van dit nieuwe concept, waarin vraag en aanbod op het gebied van mobiliteitsdata elkaar kunnen vinden. Door verschillende experts is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de concretisering van dit idee: wat moet het doen, van wie is die marktplaats, wat valt er te halen en te brengen? Hun opvattingen delen we graag zodat we hiermee snel en concreet aan de slag kunnen.