Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. Het succes van Beter Benutten: 80.000 minder voertuigen in de spits
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

Nieuwsbrief Beter Benutten
461 maatregelen, 13% reistijdverbetering, 61.000 ton CO2-besparing en blijvende samenwerkingen


Resultaten Beter Benutten Vervolg: 80.000 minder voertuigen in de spits

Resultaten Beter Benutten Vervolg: 80.000 minder voertuigen in de spits

Minder auto’s in de spits en slimme innovaties die de doorstroming bevorderen: het vervolgprogramma Beter Benutten heeft de afgelopen jaren de bereikbaarheid op veel terreinen verbeterd. In de drukste gebieden is de reistijd verbeterd met 13%. Dagelijks rijden er 80.000 voertuigen minder in de spits. En jaarlijks is er ruim 61.000 ton CO2 bespaard.

Maar er zijn in Beter Benutten niet alleen directe resultaten behaald, het programma heeft ook een blijvende nalatenschap. Forenzen zijn structureel op een andere manier gaan reizen: ook na afloop van het Beter Benutten-projecten blijven veel van hen op de fiets naar het werk gaan. En ook de resultaten op het gebied van samenwerking tussen publieke en private partijen zijn blijvend. Samenwerken was het uitgangspunt van het programma Beter Benutten. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en regio. Samen brachten deze partijen de knelpunten in kaart en voerden maatregelen uit. 

We kijken met trots terug op 8 jaar Beter Benutten en Beter Benutten Vervolg. Na veel prachtige resultaten behaald te hebben stopt het programma nu, maar de werkwijze gaat door. Niet langer in de vorm van een apart programma, maar wel in de diverse regionale Bereikbaarheidsprogramma’s, het MIRT, en met maatregelen in het Mobiliteitsfonds. We blijven samenwerken en stellen de reiziger en vervoerder centraal. 

Benieuwd naar alle directe en blijvende resultaten van het programma Beter Benutten Vervolg? Je kunt ze terugvinden in de eindrapportage. Ook vind je daarin meer uitleg over de aanpak per thema en per regio, met voorbeeldprojecten, resultaten en cijfers.

Bekijk hier de Eindrapportage 'Beter Benutten Vervolg'

 

Dit is de allerlaatste nieuwsbrief vanuit het programma Beter Benutten. Wil je meer weten over of terugblikken op Beter Benutten? Tot en met 2020 kun je terecht op de website voor het archief met verhalen, links en tools. 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.