Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. 'Voor de werktevredenheid is het belangrijk om mensen te helpen afstand te doen van hun auto.'
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

Nieuwsbrief Beter Benutten
Fietsen stimuleren en samenwerken met werkgevers

Inhoud

Met één app een reis plannen, boeken en betalen
‘Bedrijven zien het als een maatschappelijke opgave om iets met bereikbaarheid te doen’
Fietscafé: Hoe maken we werk van onze fietsambitie? (Utrecht, 5 april)
Even bellen met… Koenraad Backers
‘Ons belang is aantrekkelijk werkgeverschap’
Nationaal fietscongres 2018: vooruitgang en vernieuwingMet één app een reis plannen, boeken en betalen

Met één app een reis plannen, boeken en betalen

Je plant, boekt en betaalt je reis met één app: dat is Mobility as a Service (MaaS). MaaS helpt mensen kiezen tussen verschillende vervoersmogelijkheden en bevat informatie over alle vervoerstypen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start samen met regionale en lokale overheden zeven regionale pilots. Bedrijven die MaaS-diensten willen aanbieden zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor de zogenaamde pre-competitieve dialoog MaaS.

Lees meer
‘Bedrijven zien het als een maatschappelijke opgave om iets met bereikbaarheid te doen’

‘Bedrijven zien het als een maatschappelijke opgave om iets met bereikbaarheid te doen’

Angela Nijland, programmamanager Beter Benutten Zuidas, kijkt met plezier terug op Beter Benutten. Op de Zuidas, een gebied waar dagelijks 35.000 forenzen en 25.000 studenten naartoe reizen, zorgde ze ervoor dat werkgevers, universiteiten en overheden met elkaar samenwerkten aan een betere bereikbaarheid. In een weblog blikt ze terug op mijlpalen en geleerde lessen.

Lees meer
Fietscafé: Hoe maken we werk van onze fietsambitie? (Utrecht, 5 april)

Fietscafé: Hoe maken we werk van onze fietsambitie? (Utrecht, 5 april)

Kom op 5 juli naar het Spoorwegmuseum in Utrecht en praat mee over de ambities van het ministerie. Hoe kunnen we de kracht van de fiets nog meer zichtbaar maken? Wat kan een instrument als de Fietswijzer hierin betekenen? En wat kunnen werkgevers en een ambassadeursnetwerk toevoegen?

Lees meer
Even bellen met… Koenraad Backers

Even bellen met… Koenraad Backers

Binnen Beter Benutten werken veel mensen aan een betere bereikbaarheid. Wat hebben ze vandaag bereikt? En hoe kijken ze terug op Beter Benutten? Dit keer spreken we Koenraad Backers, projectleider Duurzame Mobiliteit bij milieuorganisatie Natuur & Milieu. Onlangs bracht Natuur & Milieu de Fietswijzer uit, een overzicht van praktische maatregelen voor werkgevers om fietsen te stimuleren.

Lees meer
‘Ons belang is aantrekkelijk werkgeverschap’

‘Ons belang is aantrekkelijk werkgeverschap’

De ridders van het asfalt. Zo noemt Auke Oosterhoff, regiomanager VNO-NCW van regio Zwolle, de ondernemersclub als het gaat om haar houding ten opzichte van mobiliteit. De kwaliteit van de bereikbaarheid, zowel regionaal als landelijk is voor ondernemers van groot belang. Toch zit er in de houding van VNO-NCW ten aanzien van mobiliteit een kanteling. ‘Het gaat om bewustwording bij ondernemers wat ze zelf kunnen bijdragen en hiervoor hebben we programma’s als Beter Benutten nodig.’

Lees meer
Nationaal fietscongres 2018: vooruitgang en vernieuwing

Nationaal fietscongres 2018: vooruitgang en vernieuwing

Tijdens het Nationaal Fietscongres in Rotterdam op 21 juni werd Fietsgeluk onder de loep genomen. Met ruim 20 kennissessies over onderwerpen als ‘Fiets tussen stad en platteland’, ‘Meer ruimte voor de fiets’ en ‘Wind uit de hoek’ stond de dag in het teken van kennis delen en kennis(sen) opdoen. Met de uitreiking van de Tour de Force Innovatieprijs 2018 en de ondertekening van de Nationale Intentieverklaring Fietsdata draaide de dag ook om vernieuwing en vooruitgang.

Lees meer
Kalender

3 juli 2018 - BREIKERS Café over gedrag
Meer informatie

5 juli 2018 - Uitnodiging Fietscafé: Hoe maken we werk van onze fietsambitie?
Meer informatie

5 juli 2018 - Fietscafé: Hoe maken we werk van onze fietsambitie?
Meer informatie

4 oktober 2018 - Innovation Expo 2018: aanmeldingen voor exposanten geopend
Meer informatie

9 oktober 2018 - Ecomobiel 2018 (Den Bosch, 9-11 oktober)
Meer informatie

3 juni 2019 - ITS Congres 2019 (Brainportregio Eindhoven-Helmond, 3-6 juni 2019)
Meer informatie
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.