Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. ‘Je kunt pas goed mobiliteitsmanagement doen als je weet wat mensen beweegt.’
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

Nieuwsbrief Beter Benutten
Duurzame mobiliteit, gedragsverandering en data-analyse

Inhoud

Bereikbaarheid Arnhem Nijmegen verbeterd
Even bellen met... Roger Demkes
Festival Duurzame Mobiliteit
Hoe draagt gedragsverandering bij aan CO2-reductie in personenverkeer?
‘Met de Vrachtfietsactie halen we letterlijk auto’s van de weg’
Werkgeversinitiatief BREIKERS groeit doorBereikbaarheid Arnhem Nijmegen verbeterd

Bereikbaarheid Arnhem Nijmegen verbeterd

Met circa 2.200 verwachte spitsmijdingen per dag is de bereikbaarheid in de regio Arnhem Nijmegen verbeterd. Dit blijkt uit de evaluatie van Slimopweg, een samenwerking van provincie Gelderland, gemeenten Arnhem en Nijmegen en het bedrijfsleven. Hoe heeft Arhnem Nijmegen dit bereikt? 

Lees meer
Even bellen met... Roger Demkes

Even bellen met... Roger Demkes

Binnen Beter Benutten werken veel mensen aan een betere bereikbaarheid. Dit keer bellen we Roger Demkes om te vragen wat dat voor hem betekent. Roger is sinds 2017 directeur van De Verkeersonderneming in Rotterdam. Hij vertelt over de twee pijlers van De Verkeersonderneming: data en gedrag. ‘Je kunt pas goed mobiliteitsmanagement doen als je weet wat mensen beweegt.’

Lees meer
Festival Duurzame Mobiliteit

Festival Duurzame Mobiliteit

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met 49% zijn gereduceerd. Dat is een flinke ambitie, maar het kán wel. Praat mee over maatregelen en kom naar het Festival Duurzame Mobiliteit, op donderdag 31 mei in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Hier doe je inspiratie op, hoor je frisse ideeën, ontmoet je nieuwe contacten en – wie weet – sluit je een nieuwe deal.

Lees meer
Hoe draagt gedragsverandering bij aan CO2-reductie in personenverkeer?

Hoe draagt gedragsverandering bij aan CO2-reductie in personenverkeer?

Nederland heeft ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie. Om die te halen, moeten goed begrepen worden waarom mensen de auto pakken. Zo kunnen we leren wat er moet en kan veranderen. Hoe draagt gedragsverandering bij aan CO2-reductie? Rijkswaterstaat onderzocht het.

Lees meer
‘Met de Vrachtfietsactie halen we letterlijk auto’s van de weg’

‘Met de Vrachtfietsactie halen we letterlijk auto’s van de weg’

Samen zetten de regio's Zwolle-Kampen, Stedendriehoek en Twente de Vrachtfietsactie op. Gedurende 2 maanden kunnen ondernemers een week lang een vrachtfiets uitproberen. Daarna krijgen ze de mogelijkheid om de fiets met een bijdrage te kopen. Miranda Volker is logistiek makelaar in de regio's Zwolle-Kampen en Twente. In een weblog legt ze uit hoe de samenwerking tussen de regio's verloopt en hoe ze ervoor hebben gezorgd dat de Vrachtfietsactie een succes is.

Lees meer
Werkgeversinitiatief BREIKERS groeit door

Werkgeversinitiatief BREIKERS groeit door

BREIKERS zet zich in om werkgevers te ondersteunen en faciliteren op weg naar een vertragingsvrij én schoon 2020. Met ruim 20 nieuwe deelnemers, waaronder Schiphol Group, Colliers International, Rituals en UWV, is BREIKERS 2018 goed begonnen. Met elkaar zijn de huidige 184 deelnemers van BREIKERS nu al goed voor zo’n 8700 dagelijkse spitsmijdingen in de Metropoolregio Amsterdam.

Lees meer
Kalender

31 mei 2018 - Festival Duurzame Mobiliteit (Amersfoort, 31 mei)
Meer informatie

20 juni 2018 - Nationaal Fietscongres 2018 (Rotterdam, 20-21 juni)
Meer informatie

4 oktober 2018 - Innovation Expo 2018: aanmeldingen voor exposanten geopend
Meer informatie

9 oktober 2018 - Ecomobiel 2018 (Den Bosch, 9-11 oktober)
Meer informatie

3 juni 2019 - ITS Congres 2019 (Brainportregio Eindhoven-Helmond, 3-6 juni 2019)
Meer informatie
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.