Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. 'We gaan met een andere bril kijken naar bereikbaarheid'
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

Nieuwsbrief Beter Benutten
E-bikes, slimme verkeerslichten en duurzame mobiliteit

Inhoud

Slimme verkeerslichten op 80 kruispunten in Metropoolregio Amsterdam
Beter beslissen met de e-bike keuzehulp
12 april: Hoe betrek je reizigers structureel bij je aanpak?
Slimme mobiliteit in Gelderland
Even bellen met... Nick Verveen (Metropoolregio Amsterdam)Slimme verkeerslichten op 80 kruispunten in Metropoolregio Amsterdam

Slimme verkeerslichten op 80 kruispunten in Metropoolregio Amsterdam Verschillende gemeenten en de twee provincies in de Metropoolregio Amsterdam starten dit jaar met het plaatsen van slimme verkeerslichten. Deze nieuwe lichten kunnen aankomend verkeer ‘herkennen’ en zo anticiperen op de drukte op de weg.

Lees meer
Beter beslissen met de e-bike keuzehulp

Beter beslissen met de e-bike keuzehulp

Veel mensen zien de e-bike als een goed alternatief voor de auto. Maar e-bikeland is groot en ingewikkeld, wat mensen ervan weerhoudt een e-bike aan te schaffen. Maastricht Bereikbaar onderzocht wat daar aan kan worden gedaan.

Lees meer
12 april: Hoe betrek je reizigers structureel bij je aanpak?

12 april: Hoe betrek je reizigers structureel bij je aanpak? Hoe kun je reizigers langere tijd aan je verbinden? Hoe zorg je ervoor dat je ze niet uit het oog verliest nadat ze mee hebben gedaan aan een project? En hoe krijg je een goed beeld van de wensen en beloften van deze reiziger? Op 12 april organiseren SmartwayZ.NL en De Verkeersonderneming een bijeenkomst in Breda, waar ze antwoord proberen te geven op die vragen.

Lees meer
Slimme mobiliteit in Gelderland

Slimme mobiliteit in Gelderland

Met de Werkagenda Slimme Mobiliteit zet Gelderland in op betere bereikbaarheid en doorstroming in de provincie. “Het is tijd voor actie!”

Lees meer
Even bellen met... Nick Verveen (Metropoolregio Amsterdam)

Even bellen met... Nick Verveen (Metropoolregio Amsterdam)

De projectorganisatie van Beter Benutten stopt, maar de aanpak gaat door. Hoe staat het nu in de Metropoolregio Amsterdam? En hoe gaat de MRA verder met de aanpak? We bellen erover met Nick Verveen, programmamanager Beter Benutten en Slimme en Duurzame Mobiliteit.

Lees meer
Kalender

20 maart 2018 - Intertraffic (Amsterdam, 20-23 maart)
Meer informatie

28 maart 2018 - Mobility FFWD (Utrecht, 28 maart)
Meer informatie

4 april 2018 - De VerkeersGedragDag 2018: save the date en call for abstracts
Meer informatie

12 april 2018 - Future Urban Mobility (Utrecht, 12 april)
Meer informatie

12 april 2018 - Hoe betrek je reizigers structureel bij je aanpak? (Breda, 12 april)
Meer informatie

20 juni 2018 - Nationaal Fietscongres 2018 (Rotterdam, 20-21 juni)
Meer informatie

4 oktober 2018 - Innovation Expo 2018: aanmeldingen voor exposanten geopend
Meer informatie

9 oktober 2018 - Ecomobiel 2018 (Den Bosch, 9-11 oktober)
Meer informatie

3 juni 2019 - ITS Congres 2019 (Brainportregio Eindhoven-Helmond, 3-6 juni 2019)
Meer informatie
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.