Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. Talking Traffic Update #42
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

Talking Traffic Update #42
Op naar 2018

Inhoud

Eerste nieuwe iVRI’s succesvol onderworpen aan ketentesten
Stand van zaken bestellingen iVRI’s
Aandacht gevraagd voor randvoorwaarden op bijeenkomst Smart Mobility Community
Studiedag Verkeerslichten in teken van iVRI
Terugblik: marktconsultatiedag ‘Mobility as a Service’
Congres ‘Data gedreven Beleidsontwikkeling’
An intelligent traffic flow progression model for predictive control applications
Op naar 2018
Talking Traffic Update in een nieuwe ‘dikkere’ jas
In de media
Partnership Talking Traffic bijeenkomst
KalenderEerste nieuwe iVRI’s succesvol onderworpen aan ketentesten

Eerste nieuwe iVRI’s succesvol onderworpen aan ketentesten

Begin december zijn de eerste interclustertesten met iVRI’s op straat uitgevoerd. In deze interclustertesten wordt de correcte werking van de gehele Talking Traffic-keten op straat getest. Voor de iVRI-use cases Prioriteren (UC3), Informeren (UC4) en Optimaliseren (UC5) wordt op straat getest mét de nieuwe iVRI’s.

Hiervoor zijn drie zogenaamde interclustertestlocaties in gebruik genomen: in de provincie Noord-Holland meerdere iVRI’s (TLC, RIS en ITS-applicatie) van Swarco in Hoofddorp, in de gemeente Deventer een iVRI van Dynniq en in de gemeente Apeldoorn meerdere iVRI’s van Vialis.

Al deze iVRI’s hebben al eerder de typetesten, use case-testen, interoperabiliteitstesten en afnametesten succesvol doorlopen. Op 22 november zijn de Swarco iVRI’s in bedrijf gesteld, op 4 december de Vialis iVRI’s en op 8 december de Dynniq iVRI.

Lees meer
Stand van zaken bestellingen iVRI’s

Stand van zaken bestellingen iVRI’s

In totaal staat de teller van bestellingen voor iVRI’s half december op 581. Een groot aantal regio’s heeft de eerder afgesproken aantallen inmiddels volledig besteld (zoals Groningen/Assen, Leeuwarden, Maastricht, Twente en RWS), waarbij Stedendriehoek en vooral Zwolle-Kampen zelfs meer bestellingen voor ombouw naar iVRI’s hebben geplaatst dan afgesproken. Een meer dan verdiend compliment!  

Andere regio’s, provincies en steden hebben wel al een deel maar nog niet alle afgesproken iVRI bestellingen geplaatst. Vooral de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (gemeente Den Haag), de Metropoolregio Amsterdam (gemeente Amsterdam) en de regio Midden-Nederland (gemeente Utrecht) hebben nog een opgave om te zorgen voor de invulling van gemaakt afspraken en daarmee voor de brede dekking van nieuwe iVRI’s, verspreid over Nederland.

Voor een up-to-date en gedetailleerd overzicht van alle bestellingen maakt u gebruik van de iVRI-viewer op de homepage van de Talking Traffic community. Een tekstueel overzicht van deze bestellingen tot dusver vindt u in dit bestand: SVZ bestellingen 20171218.pdf.

 
Aandacht gevraagd voor randvoorwaarden op bijeenkomst Smart Mobility Community

Aandacht gevraagd voor randvoorwaarden op bijeenkomst Smart Mobility Community

Op 12 december organiseerde de Smart Mobility Community for Standards & Practise een bijeenkomst over de werkagenda voor 2018. Caspar de Jonge, samen met Marja van Strien en Florien van der Windt namens het ministerie van IenW opdrachtgever voor de werkagenda, benadrukte namens de opdrachtgevers nogmaals de urgentie om gezamenlijk randvoorwaardelijke aspecten op te pakken met het oog op versnelde grootschalige toepassing van ITS-diensten. Na zijn oproep presenteerden de zes thematrekkers de resultaten van 2017 en een voorstel voor de plannen voor 2018.

Het was dit jaar voor het eerst dat de actief betrokken netwerken rondom de domeinen C-ITS en C-AD gezamenlijk bijeenkwamen. De kennisdocumenten van beide netwerken worden nu in één bibliotheek van meer dan 750 stukken ontsloten.

Input op de concept werkagenda 2018 is nog van harte welkom. Tot 10 januari 2018 kan een ieder via deze link ideeën, suggesties en reacties voor het komend jaar aanleveren.
Studiedag Verkeerslichten in teken van iVRI

Studiedag Verkeerslichten in teken van iVRI

Op woensdag 21 februari 2018 organiseert DTV Consultants voor de elfde keer de Studiedag Verkeerslichten in de Jaarbeurs in Utrecht. Dit keer staat de studiedag in het teken van de intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) en andere innovaties.

De Studiedag Verkeerslichten is bedoeld voor iedereen die is betrokken bij het ontwerpen, evalueren en beheren van verkeerslichtenregelingen en verkeersregelinstallaties. Op deze studiedag vertelt Marcel Westerman namens het ministerie van IenW, welke producten en standaarden in 2017 zijn ontwikkeld vanuit het Partnership Talking Traffic, hoe de borging en het beheer landelijk wordt georganiseerd en wat er in 2018 allemaal beschikbaar komt op het gebied van iVRI’s.

Eric Greweldinger van de gemeente ’s-Hertogenbosch gaat in op bedreigingen en kansen van deze innovatie vanuit zijn ervaringen. En Steven Logghe van Be-Mobile laat zien hoe de iVRI’s met weggebruikers praten en wat dit voor het verkeersmanagement kan betekenen.

Dat en meer interessante onderwerpen op de elfde Studiedag Verkeerslichten.

Kijk hier voor het volledige programma.
Terugblik: marktconsultatiedag ‘Mobility as a Service’

Terugblik: marktconsultatiedag ‘Mobility as a Service’

Schiphol bleek niet groot genoeg voor alle deelnemers aan de marktconsultatiedag Mobility as a Service (MaaS) op 29 november 2017. Waar aanvankelijk werd gerekend op honderd geïnteresseerden liep de teller algauw richting de 230. Daarom werd uitgeweken naar de Stadsgehoorzaal in hartje Leiden. Het doel van de middag was om de toegestroomde marktpartijen uitleg te geven over de marktconsultatie voor de aankomende aanbesteding voor de zeven regionale MaaS-pilots.

Inmiddels zijn er ruim tachtig enquêtes van geïnteresseerde partijen binnengekomen. ‘We waren aangenaam verrast, zowel door het aantal deelnemers aan de marktconsultatiedag als door het aantal ontvangen enquêtes,’ aldus Bert Timmermans (van het kernteam MaaS vanuit het ministerie van IenW). ‘Die enquêtes geven een beeld van hoe men aankijkt tegen onze strategie en onze aanpak en ook hoe men denkt over een aantal belangrijke inhoudelijke vraagstukken.

Kortom, we toetsen daarmee of we op de goede weg zitten. We gaan nu eerst zorgen voor een verslag van alle reacties en van de hoofdlijnen van 29 november. In de loop van 2018 gaan we de aanbesteding van de raamovereenkomst doen en vervolgens de regionale minicompetities.’

Lees meer
Congres ‘Data gedreven Beleidsontwikkeling’

Congres ‘Data gedreven Beleidsontwikkeling’

Het congres ‘Datagedreven Beleidsontwikkeling’ van Scienceworks (28 november) ging over de vraag hoe data effectief en structureel kunnen bijdragen aan kwaliteit en effectiviteit van het overheidsbeleid. Het thema werd van alle kanten belicht door vier sprekers, waaronder Caspar de Jonge, namens het ministerie van IenW. In parallelsessies werd nader ingegaan op methoden en technieken voor datavisualisatie en data-analyse, nieuwe perspectieven, randvoorwaarden en BOLD Cities.

Naar de presentaties

 
An intelligent traffic flow progression model for predictive control applications

An intelligent traffic flow progression model for predictive control applications

Op 11 december studeerde Noorhan Helmy MSc cum laude af aan de TU Delft voor de masteropleiding Transport, Infrastructure and Logistics (TIL). Dit onder supervisie van ing. Eddy Verhoeven van Siemens Nederland, prof. dr. ir. Bart van Arem en dr. ir. Meng Wang van de TU Delft. Helmy’s onderzoek verkent de mogelijkheid om een model te ontwikkelen, dat op korte termijn verkeersstromen voorspelt.

Lees meer
Op naar 2018

Op naar 2018

Na een jaar van hard werken is het tijd om, onder de kerstboom, in de sneeuw of elders, goed uit te rusten en weer op te laden voor het nieuwe jaar. We wensen iedereen mooie kerstdagen en een goed en gezond 2018. Het nieuwe jaar belooft weer tal van nieuwe uitdagingen, waar we met elkaar de schouders onder gaan zetten. Op naar 2018!
Talking Traffic Update in een nieuwe ‘dikkere’ jas

Talking Traffic Update in een nieuwe ‘dikkere’ jas

Uiteraard houden we u ook in het nieuwe jaar graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het Partnership Talking Traffic. We breiden niet alleen uit, qua deelnemers en qua use cases, maar bereiden ook de uitrol op straat voor van de eerste innovatieve diensten waaraan we met elkaar het afgelopen jaar hebben gewerkt.

Maar er is meer. De community van Talking Traffic maakt deel uit van het platform Dutch Mobility Innovations en hier zijn ook talloze andere onderwerpen te vinden, die alles te maken hebben met Smart Mobility. Zo zijn er eigen communities voor MaaS, Truck Platooning en MobilitymoveZ.NL, maar is er onder andere ook informatie te vinden over de Hyperloop, drones, connected en automated driving en Talking Logistics.

Vanaf volgend jaar dus (nog) meer nieuws over Smart Mobility. In de eerste uitgave in januari maakt u kennis met de nieuwe lay-out en een aantal nieuwe rubrieken, waarin uiteenlopende ontwikkelingen aan de orde komen.
In de media

In de media

Rotterdam gaat pratende kruispunten aanleggen

Verkeerslichten die weten wanneer je eraan komt of die vertellen wat een snellere route is. Op 84 kruispunten in Rotterdam komen volgend jaar 'intelligente verkeersregelaars' (iVRI's). De iVRI's moeten zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Ook kunnen ze gekoppeld worden aan Buienradar zodat fietsers sneller groen licht krijgen als het regent.

De nieuwe verkeerslichten kunnen communiceren met elektronische apparaten die voetgangers, fietsers en automobilisten bij zich hebben, zoals smartphones en navigatiesystemen. Door die informatie weten de verkeerslichten waar het op dat moment druk is in de stad. De installaties kunnen de weggebruikers dan onder meer vertellen hoe lang het stoplicht nog op groen staat of wanneer het groen wordt. (bron: RTV Rijnmond)

 

Meer bussen zonder stuur op de weg

Meerdere gemeenten in de regio Rotterdam hebben plannen om zelfrijdende shuttles op de openbare weg te laten rijden. Nu rijden de zelfrijdende shuttles van Conection rond op een eigen baan in het bedrijventerrein Rivium in Capelle aan den IJssel. In Rotterdam wil men op korte termijn met onbemande shuttles gaan rijden op de Wilhelminapier en tussen Meijersplein en Rotterdam Airport.

Wethouder Dick van Sluis van Capelle aan den IJssel toont zich in het AD enthousiast over deze ontwikkeling. In zijn gemeente mogen de shuttles als eerste over de openbare weg naar de Van Brienenoordbrug rijden. ‘Wereldwijd gezien zijn wij uniek. Nergens is zo’n shuttle onderdeel van het reguliere ov.’ (bron AD/ print)

 

Rotterdamse haven vreest komst van Amazon

De Amerikaanse webwinkelgigant Amazon kan zomaar de Rotterdamse haven op zijn kop zetten met Amazon-schepen, een Amazon-containeroverslagbedrijf en Amazon-trucks. Tijdens het Havendebat in Rotterdam waarschuwde de Rotterdamse haveneconoom Bart Kuipers dat veel bestaande bedrijven dan het nakijken hebben.

Het belangrijkste debatthema was de aanhoudende verstoppingen in de haven. De afhandeling van binnenvaartschepen loopt soms dagen vertraging op en op de weg staan de vrachtwagens steeds langer in de file. ‘Dan moeten we niet gek opkijken als webwinkel Amazon zegt 'we doen het hele transport zelf wel'’, stelde Kuipers.

Directeur Bas Janssen van Deltalinqs, de belangenorganisatie van bedrijven in de haven, ziet een oplossing voor congestie in onder meer het opstellen van basisregels voor het delen van informatie over de aankomsttijden van vracht en het reserveren van ruimte voor binnenvaarders. (bron: AD)
Partnership Talking Traffic bijeenkomst

Partnership Talking Traffic bijeenkomst De eerstvolgende bijeenkomst van het Partnership Talking Traffic vindt plaats op donderdag 11 januari in Bunnik. Houd de Talking-Traffic community in de gaten voor het definitieve programma. Kalender

Kalender KalenderColofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.