Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. De Beter Benutten-aanpak gaat door!
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

Nieuwsbrief Beter Benutten
Met een kerstboodschap van Jan-Bert Dijkstra


Nieuwe kansen binnen bereik

Nieuwe kansen binnen bereik

Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent dat een terugblik op z’n plaats is. In de afgelopen jaren hebben we met elkaar hard gewerkt aan slimme, innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Van de 478 Beter Benutten-projecten is nu zo’n 80 procent uitgevoerd. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn. De overige resultaten verwachten we halverwege volgend jaar te kunnen presenteren. Op basis daarvan kunnen we zeggen wat goed werkt, waar we mee zouden moeten doorgaan, wat opgeschaald kan worden of waar we niet langer op moeten inzetten.

Waar ik vooral met trots op terugkijk is de vernieuwing in onze manier van samenwerking: maatwerk per regio; regionaal en rijk die samen optrekken in concrete en gerichte maatrelen die publiek en privaat zijn uitgevoerd. Daar hebben we allemaal aan meegewerkt. De aanpak en de energie die daardoor ontstaan is nemen we mee naar 2018. Die energie hebben we ook hard nodig, want er wacht ons een megaklus als het gaat om de bereikbaarheid, maar ook op het terrein van CO2-uitstoot. Dit vraagt van ons samenhang en gezamenlijkheid op alle terreinen. In het bestuurlijk overleg MIRT zijn in ieder geval afspraken gemaakt om de Beter Benutten-aanpak door te zetten. Ik kijk daarom uit naar de samenwerking in 2018 en wat we daarmee kunnen bereiken. Maar allereerst mogen we genieten van een welverdiende kerstvakantie.

Fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar,

Jan-Bert Dijkstra

Directeur programma Beter Benutten
Terugblik: Practical Knowledge Café (28 november 2017)

Terugblik: Practical Knowledge Café (28 november 2017)

In een grote en lichte zaal, ergens bovenin New Babylon te Den Haag, zaten op dinsdagmiddag iets na drieën ruim vijftig deelnemers klaar. Ze kwamen hier om te luisteren naar presentaties over drie aan mobiliteit gerelateerde onderwerpen. We trokken lessen uit verschillende fietsstimuleringsprojecten, discussieerden over het stimuleren van e-bikes, en gingen in gesprek over de kansen en mogelijkheden van MaaS.

Lees meer
Terugblik: marktconsultatiedag ‘Mobility as a Service’

Terugblik: marktconsultatiedag ‘Mobility as a Service’

Schiphol bleek niet groot genoeg voor alle deelnemers van de marktconsultatiedag Mobility as a Service (MaaS) op 29 november 2017. Het doel van deze bijeenkomst was om de honderden toegestroomde marktpartijen tekst en uitleg te geven over de marktconsultatie voor de aankomende aanbesteding voor de zeven regionale MaaS-pilots. 

Lees meer
Probeeractie elektrische vrachtfiets voor ondernemers in de binnenstad

Probeeractie elektrische vrachtfiets voor ondernemers in de binnenstad

Tijdens de themamiddag mobiliteit in de Zwolse raadzaal heeft wethouder Michiel van Willigen het officiële startsein gegeven voor de vrachtfietsactie. Hij deed dit namens drie Beter Benutten regio’s: Zwolle – Kampen, Twente en Stedendriehoek. Samen komen zij met een vrachtfietsactie voor ondernemers in de stad die (bijna) dagelijks pakketjes of andere zaken met een (vracht)auto of busje door de stad vervoeren.

Lees meer
Opening grootste liefdespaar van Nederland met Erewater!

Opening grootste liefdespaar van Nederland met Erewater!

Vandaag, op donderdag 14 december, spat de liefde er letterlijk van af! Dan openen we dit oerhollandse Kussende Paar. Twee weken geleden is het beeld aangekomen aan het Noordzeekanaal in Amsterdam Westpoort. Vanaf dat moment is gewerkt aan de aanleg van de sokkel rondom de beelden en is de directe omgeving rond de beelden verder ingericht met onder meer e-bike oplaadpalen. Begin 2018 komen ook picknicktafels en banken. Klaar voor (fietsende) bezoekers om foto’s maken bij het grootste Kussende Paar van Nederland.

Lees meer
Even bellen met... Mark Pel (werkgeversnetwerk U15)

Even bellen met... Mark Pel (werkgeversnetwerk U15)

De oplossing voor onze bereikbaarheidsproblemen kan niet alleen vanuit de overheid komen; ook werkgevers moeten verantwoordelijkheid én initiatief nemen. Dat is precies wat U15, een netwerk van en voor ondernemers uit de provincie Utrecht, beoogt. We belden hierover met Mark Pel, werkzaam bij Arcadis en onbezoldigd voorzitter van U15. Hij belde vanuit de auto, maar zet hem even stil. Voor de veiligheid.

Lees meer.
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.