Goederenvervoer en logistiek

Vracht- en bestelwagens zijn verantwoordelijk voor zo’n 20% van alle verreden kilometers op de wegen. Daarmee is het een belangrijke doelgroep voor Beter Benutten. Alle twaalf regio’s hebben maatregelen in gang gezet om het goederenvervoer de spits te laten mijden.

Kern van de aanpak is het realiseren van zowel privaat als publiek rendement. Voor de ondernemers gaat het om het bereiken van betere logistiek tegen lagere kosten. Dat is mogelijk door bijvoorbeeld een betere planning, bundeling van lading en verhoging beladingsgraad (via samenwerking tussen verladers en/of transporteurs) en een overstap naar binnenvaart of spoor. Voor het Rijk en de regio’s draait het om maatschappelijk rendement: minder verkeersdrukte, minder CO₂ en een betere leefbaarheid.

Bedrijven werden gestimuleerd om binnen hun eigen organisatie het logistieke proces te optimaliseren. Logistiek makelaars hielpen bedrijven bij het vinden van efficiënte logistieke oplossingen. Ook kregen bedrijven soms een financiële beloning voor het realiseren van spitsmijdingen.

Lessen en kansen voor de toekomst

Bedrijven concentreren zich vooral op betrouwbare processen, flexibiliteit, lagere kosten, klanttevredenheid en duurzaamheid. Bedrijven doen mee aan spitsmijdenprojecten als de aanpassingen van logistieke processen bijdragen aan een of meer van deze doelen. Uit ervaring blijkt dat verregaande veranderingen in het logistieke proces, zoals samenwerking in de keten of intermodaal vervoer, vaak een lange doorlooptijd hebben. Het is dus een proces van de lange adem, en tegelijkertijd zeer de moeite waard: de uitkomsten zijn vaak structureel van aard.

Het logistieke proces bij grote bedrijven is al erg efficiënt ingericht. Kansen voor de toekomst zijn er vooral in specifieke sectoren, zoals afval, bouw, zorg en stadslogistiek of bij kleinere bedrijven. Daarnaast is duurzaamheid een steeds belangrijker thema, waarbij imago nadrukkelijk meespeelt. Dit biedt in toenemende mate aanknopingspunten voor samenwerking met logistieke partners.

Projecten