Data

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt samen met tien economisch belangrijke regio’s aan betere reisinformatie. Daarbij speelt betere datakwaliteit een cruciale rol. Pas als data volledig toegankelijk en betrouwbaar zijn, kan de kwaliteit van in-car-informatiediensten worden verbeterd. Dat leidt tot filebeperking, efficiënt verkeersmanagement en minder toestroom van nieuw wegverkeer: als automobilisten immers op tijd worden geïnformeerd over hun route, kunnen ze hun reis waar nodig aanpassen.