Infrastructurele oplossingen

Beter Benutten richtte zich op het efficiënter en slimmer gebruik van (bestaande) infrastructuur en op innovatieve mobiliteitsoplossingen. Onder dat laatste viel de verbetering van zowel de aanleg als het gebruik van infrastructuur. Zo werd gewerkt aan langere in- en uitvoegstroken, ruimere openingstijden van spitsstroken, meer P&R-locaties en fietssnelwegen.

Daarnaast wilde het programma Beter Benutten de zogeheten multimodale knooppunten verbeteren. Dat zijn punten waarop reizigers van het ene op het andere mobiliteitssysteem kunnen overstappen, bijvoorbeeld van auto op trein. Maatregelen voor multimodale knooppunten richtten zich op het gemak van de reiziger. 

Waar mogelijk werden aansluitingen tussen vervoersvormen verbeterd, bijvoorbeeld tussen het spoor en regionaal openbaar vervoer.

 

Projecten