Reisinformatiediensten

Het project reisinformatiediensten geeft de markt voor reisinformatie een kwaliteitsimpuls. Zodat reizigers de beschikking krijgen over reisinformatie die meer dan ooit op maat, actueel, betrouwbaar en volledig is. Daardoor kunnen reizigers hun reis steeds efficiënter plannen en uitvoeren. Accurate en kwalitatief hoogwaardige data zijn hiervoor onmisbaar. Zowel overheids- als marktpartijen zien op dit gebied veel kansen en mogelijkheden.

Innovatieve reisinformatie: van data naar diensten

Goed geïnformeerde reizigers reizen slimmer. Dat leidt tot minder vertraging, een betere benutting van de wegen en tot meer comfort voor de reiziger. Daartoe werken tien Beter Benutten regio’s en het ministerie van IenM samen. Zij geven reisinformatie op verschillende manieren een impuls. Allereerst bevorderen zij dat er steeds meer data beschikbaar komt. Bijvoorbeeld over verkeersopstoppingen, wegwerkzaamheden,  evenementen, incidenten, parkeren of maximumsnelheden. Ten tweede zijn via een prijsvraag vijf leveranciers van reisinformatiediensten geselecteerd. De winnaars ontvingen een gedeeltelijke financiële vergoeding als stimulans voor de ontwikkeling van nieuwe reisinformatiediensten. Zij vertalen de beschikbare data in informatie waarmee reizigers hun reis beter kunnen plannen en beter kunnen inspelen op onverwachte situaties.

Vijf innovatieve reisinformatiediensten

Eind maart 2014 hebben de vijf winnaars hun nieuwe informatiedienst gepresenteerd:

  • Go About: Dynamische ov-planner die ook fiets, auto en benenwagen meeneemt in zijn berekening. De planner laat in één oogopslag zien welke combinaties er allemaal mogelijk zijn voor jouw reis.
  • Filejeppen: Dienst voor alle reizigers die files willen mijden en daarbij verder willen kijken dan alleen een alternatieve route per auto. Filejeppen laat ook mogelijkheden zien om de auto te combineren met andere vervoermiddelen, zoals het ov.
  • Mobile Ninja: Deze dienst geeft reisadvies, leidt naar parkeerplekken en is een community. Dat wilz eggen dat reizigers elkaar kunnen informeren over bijvoorbeeld gevaarlijke situaties of oponthoud.
  • TimesUpp: Persoonlijke reisassistent die de slimste route voor je opzoekt (via welk vervoermiddel dan ook) en een melding geeft wanneer je het beste kunt vertrekken. (Nog niet beschikbaar voor Android.)
  • VerkeersInformatieDienst (VID): Geeft rezigers pre-trip en on-trip reisinformatie en bouwt de bestaande website en app verder uit. Weggebruikers kunnen zelf de beste route kiezen om vervolgens efficiënt hun bestemming te bereiken.

Steeds meer reisadvies op maat

De vijf gratis reisinformatiediensten geven zowel voorafgaand als tijdens de reis actuele informatie. Via apps en/of websites zijn de diensten beschikbaar op pc, tablet en/of smartphone. Ze helpen betere keuzes te maken voor een optimale route, laten zien wat het vertrektijdstip is om op tijd op een afspraak te zijn, en vertellen waar files zijn, wegwerkzaamheden of evenementen en hoeveel extra reistijd dat kost. Ook geven ze advies over het beste vervoermiddel op dat moment: auto, OV, de fiets of een combinatie daarvan.

Publicaties en achtergrondinformatie

Goed geïnformeerd = slimmer reizen

 

De nieuwe reisinformatiediensten zijn tot stand gekomen in samenwerking tussen overheden, marktpartijen en instanties als wegbeheerders die data beschikbaar stellen. De overheden die hiervoor hun krachten gebundeld hebben zijn het ministerie van Ien M en de tien regio’s

• Arnhem-Nijmegen

• Brabant

• Midden-Nederland

• Maastricht

• Groningen-Assen

• Haaglanden

• Zwolle-Kampen

• Rotterdam

• Twente

• Leeuwarden