IMMA

IMMA staat voor Integrale Mobiliteits Management Architectuur en bundelt de kennis en ervaring die is opgedaan op het gebied van ITS, spitsmijden, fietsprojecten en gedrag. IMMA is een startkwalificatie voor de organisatie van 0-metingen, werven, volgen en belonen van deelnemers aan bijvoorbeeld fiets- en spitsmijdenprojecten en verkeersonderzoeken. IMMA zorgt voor een uniforme, efficiënte en verifieerbare manier van de uitvoering hiervan, waarbij vaak app’s gebruikt worden. Daarbij is expliciet aandacht voor de privacy van deelnemers. Een privacy protocol biedt gebruikers zekerheid dat de wetgeving op het gebied van privacy zorgvuldig wordt toegepast.

IMMA levert dus meerdere voordelen. Reizigers profiteren omdat meedoen aan projecten de zekerheid biedt dat wetgeving op het gebied van privacy toegepast wordt. Bovendien wordt meedoen makkelijker gemaakt. Marktpartijen kunnen hun businesscase rendabel maken, overheden kunnen spitsmijden, fiets- en onderzoeksprojecten sneller en tegen lagere kosten aanbesteden en uitvoeren. Daarnaast kunnen IMMA-projecten op een vergelijkbare manier geëvalueerd en bijgestuurd worden.

IMMA-gekwalificeerde bedrijven

 

      
   
   
     

 Patch Marketing

 Technolution