Gedragshuis

In het Beter Benutten Gedragshuis wordt aan de hand van de ervaringen van 75 projecten uit alle regio’s een goed beeld geschetst van wat werkt en hoe gedragsprincipes kunnen worden toegepast. Het gaat om projecten uit de eerste fase van het Beter Benutten programma. Uit de evaluatie van de projecten blijkt dat werken vanuit gedragsprincipes loont.

Het gedragshuis biedt een schat aan informatie over maatregelen en inspiratie voor projectleiders die deze willen uitvoeren. De bevindingen zijn overzichtelijk beschreven, per fase en per gedragsprincipe en worden geïllustreerd met voorbeelden van projecten. Het biedt concrete voorbeelden die binnen Beter Benutten zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld om deelnemers te werven of slim gebruik te maken van timing.