Gedragshuis: keuzemogelijkheden voor de reiziger

In Beter Benutten baseerden we maatregelen ook op inzicht in het gedrag van de reiziger. Als je weet waarom mensen tijdens de spits reizen en op grond waarvan zij hun keuze maken, kom je tot effectievere oplossingen. Oplossingen die reizigers bewustmaken van de mogelijkheid om op andere tijden, op andere manieren of niet te gaan reizen. Inzicht in gedrag stelt je in staat om de reiziger passende alternatieven te bieden en met zo min mogelijk middelen een optimaal effect te bereiken. Bij de afronding van de eerste fase van het programma is geëvalueerd wat we van deze aanpak konden leren. Daaruit bleek dat werken vanuit gedragsprincipes loont.

Leren van bevindingen

Evaluatieonderzoek van Beter Benutten-projecten gaf een goed beeld van wat werkt en hoe je gedragsprincipes kunt toepassen. In dit gedragshuis staan deze bevindingen overzichtelijk beschreven, per fase en per gedragsprincipe en geïllustreerd met voorbeelden van projecten. 

Het gedragshuis geeft inzichten uit onze eigen praktijk met tools van collega’s die Beter Benutten-projecten nog effectiever maakten. Het stelt je in staat om ook in nieuwe projecten de reiziger passende alternatieven te bieden, waardoor hij zich bewust wordt van verschillende keuzemogelijkheden.

Klik hier om naar het gedragshuis te gaan.