Even bellen met

Mark Pel

Even bellen met... Mark Pel (werkgeversnetwerk U15)

De oplossing voor onze bereikbaarheidsproblemen kan niet alleen vanuit de overheid komen; ook werkgevers moeten verantwoordelijkheid én initiatief nemen. Dat is precies wat U15, een netwerk van en voor ondernemers uit de provincie Utrecht, beoogt. We belden hierover met Mark Pel, werkzaam bij Arcadis en onbezoldigd voorzitter van U15. Hij belde vanuit de auto, maar zet hem even stil. Voor de veiligheid.

Mark Pel | Samenwerken met werkgevers, Spitsmijden | Midden-Nederland | 06-12-2017