Even bellen met

Harm Jan Mostert

Projectleider Verkeersmanagement, Provincie Noord-Holland

Onderdelen en mogelijkheden van intelligente verkeersregelinstallaties

In Nederland worden het komende jaar ruim 1200 verkeersregelinstallaties aangepast tot intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). De zeven VRI-leveranciers in het Partnership Talking Traffic hebben voor de betrokken wegbeheerders menukaarten gemaakt met hun prijzen en specificaties voor de verschillende onderdelen van een iVRI en het beheer ervan. Harm Jan Mostert, Projectleider Smart Mobility bij de provincie Noord-Holland licht toe om welke onderdelen het gaat en wat hiervan de functie is.

Harm Jan Mostert | ITS | Bedrijven | Amsterdam | 21-12-2016