Even bellen met... Roger Demkes

Binnen Beter Benutten werken veel mensen aan een betere bereikbaarheid. In deze rubriek vragen we hen wat dat in de praktijk betekent. Wat hebben ze vandaag bereikt? En hoe kijken ze terug op Beter Benutten? Dit keer bellen we Roger Demkes, directeur van De Verkeersonderneming in Rotterdam.

Je bent in 2017 als directeur bij De Verkeersonderneming begonnen. Wat was jouw rol binnen Beter Benutten in Rotterdam?

Op 15 mei 2017 ben ik begonnen als directeur. Maar in 2008 was ik ook al kort bij De Verkeeronderneming aan het werk, dus ik kende het werkveld. De vier moederorganisaties van De Verkeersondeneming – gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam – wilden destijds tijdens de ombouw van de A15 een organisatie die van hen was maar toch losstaand, om snel en gezamenlijk te kunnen handelen. En om spannende, onorthodoxe maatregelen te kunnen nemen op het gebied van mobiliteit. Na de A15 hebben we als De Verkeersonderneming de afgelopen jaren het programmamanagement van Beter Benutten en Beter Benutten Vervolg op ons genomen.

Een van die onorthodoxe ideeën was het Mobility Lab.

Ja, er zijn veel startups met ideeën op het gebied van mobiliteit die vaak niet de goede ingangen hebben bij potentiële klanten. Bij het Mobility Lab nodigen we hen uit om hun ideeën te pitchen voor verschillende partijen. Als ze daar doorheen komen, moeten ze het idee ook toepassen – ‘niet lullen, maar testen’ is het motto. Ze moeten dus wel echt iets hebben. Wij helpen hen bij die toepassing. Niet in de vorm van subsidie maar door ze in contact met mogelijke klanten en private financiers te brengen. Daarnaast kunnen ze een kleine lening krijgen. Afgelopen jaar hebben we 1 ronde gehad, waarin 8 startups hun idee daadwerkelijk hebben toegepast en ruim 2 miljoen privaat geld binnen hebben gehaald. Hun ideeën varieerden van pakketdiensten tot smart sensoring, tot een moderne versie van de scootmobiel. Heel breed dus. We zijn nu samen met SmartWayZ.nl met een tweede ronde bezig.

Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren Beter Benutten?

Ik ben in de periode van het oogsten gekomen, dat is leuk. Er is hard gewerkt om allerlei projecten voor elkaar te krijgen en dat leidt nu tot resultaten. Met de spitsmijdingsprojecten gaat het goed, we halen de doelstellingen ruimschoots. En de netwerkversterkingsprojecten, het duurde lang voordat die op gang kwamen, maar die gaan ook resultaat opleveren. Deze periode gaan we de definitieve stand opmaken wat betreft spitsmijdingen. Dat is een inspanning van velen geweest en het ging niet allemaal even makkelijk. Maar het leidt er wel toe dat we structureel ontzettend veel auto’s uit de spits halen, op dit moment ruim 16000.

Waar lag de focus in Rotterdam op?

Als automobilisten mopperen over de file zeg ik: jij bent ook de file. Niet om cynisch te doen, maar beïnvloeding van gedrag is een van onze kernpunten. Waar onze moederorganisaties vooral op het systeem gericht zijn, kijken wij naar wat mensen binnen dat systeem doen. We vinden dat je pas goed mobiliteitsmanagement kunt voeren als je weet wat mensen beweegt. Als je de reiziger niet centraal stelt, denk ik niet dat je een goed aanbod krijgt.

Wat hebben jullie gedaan met data-analyse?

We kijken naar de gedragskant, maar ook heel nadrukkelijk naar de feiten. Sinds zes jaar hebben we daarvoor een data-analyseteam. Voor mij is dat een van de pareltjes in het werk. We kijken onder andere naar verkeersintensiteiten en floating car data. Stel dat er op een wegvak bijna altijd file is, maar op vrijdag niet, terwijl er net zoveel auto’s zijn. Hoe komt het dat er dan geen file is? Blijkbaar hebben mensen een andere agenda op die dag.

Daarnaast doen we onderzoek naar waar files ontstaan. In verkeersmodellen zien we kruisingen, op- en afritten, ingewikkelde situaties. Maar met data-analyse willen we onderbouwen waarom ook op andere plekken files ontstaan. Zo was er een stuk bij de A20 waar de matrixborden net niet goed afgesteld stonden, waardoor het er vaak vast stond. Met data-analyse hebben we Rijkswaterstaat geholpen die borden iets anders in te regelen en gezorgd voor betere doostroming.

Hoe gaat de regio Rotterdam verder door met de Beter Benutten-aanpak?

In de regio gaat Rijkswaterstaat aan de slag met het verjongen, vernieuwen en verduurzamen van de infrastructuur. Dat is de grootste onderhoudsopgave ooit en gaat enorm veel impact hebben op de doorstroom in dit gebied. Ik vind het spannend dat we in een overgangsfase zitten nu. Iedereen wil door, maar hoe kunnen we dat het beste vormgeven? We zijn nu bezig met de korte-termijnaanpak: het afhechten van Beter Benutten Vervolg en deels doorzetten van de aanpak die we hebben bedacht. We streven ernaar om alles wat we hebben geleerd te behouden en zijn op zoek naar een nieuw ankerpunt om daarvoor te zorgen. Het is niet vanzelfsprekend dat dat een Beter Benutten 3.0 wordt, we zouden de benadering ook kunnen verankeren in ons reguliere werk.

Welke thema’s zijn op de lange termijn belangrijk voor Rotterdam?

We waren allemaal erg gericht op spitsmijding, maar er komen nieuwe doelstellingen bij. Duurzaamheid bijvoorbeeld. Spitsmijden doordat mensen op een later tijdstip de auto nemen, leidt niet tot een CO2-reductie. Op nationaal niveau zijn afspraken gemaakt over CO2-reductie, terwijl mensen op lokaal niveau meer met luchtkwaliteit bezig zijn. Welk aspect van duurzaamheid we het meest willen ondervangen is nu ook onderwerp van gesprek. We maken ons hard om daar een combinatie van te maken

Roger Demkes

15 mei 2018