Even bellen met… Bouke van den Bunt

Binnen het programma Beter Benutten werken veel mensen aan een betere bereikbaarheid. In deze rubriek vragen we hen wat dat in de praktijk betekent. Wat hebben ze vandaag bereikt? En hoe hebben ze eigenlijk zelf gereisd? Dit keer bellen we met Bouke van den Bunt. Hij kijkt terug op de tijd waarin hij vanuit Rijkswaterstaat bij het programma Beter Benutten betrokken was.

Bouke, je bent net gestopt als programmamanager van het landelijk team BB bij Rijkswaterstaat. Wat was jouw rol de afgelopen jaren?

Ik trok de afgelopen twee jaar het landelijk team Beter Benutten binnen Rijkswaterstaat, dat regie voert op de inzet van Rijkswaterstaat in het programma, coördineert en kennisuitwisseling organiseert. Rijkswaterstaat doet in verschillende rollen mee aan het Beter Benutten-programma: in de verschillende regio’s en in de overkoepelende (ITS) maatregelen. Verder verzorgde het team over het gehele regionale programma samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tweemaal per jaar de voortgangsrapportage.

Hoe was jij daarbij betrokken?

In verschillende rollen, zoals dat binnen programma’s gaat: als accounthouder, als contractmanager, sparringpartner en reviewer. Voor Beter Benutten Vervolg hebben we op verzoek van IenW en de regionale programmamanagers uitvoerbaarheidstoetsen gedaan op alle regionale plannen van aanpak. Daardoor kon het plan vaak aangescherpt worden voor een soepelere en betere uitvoering.

Hoe gaat Rijkswaterstaat door met de Beter Benutten-aanpak?

We hebben gewerkt aan verankering op verschillende manieren. Onder andere door kennis over te dragen, door maatregelen zoals de verbeterde inzet van bergers rond Amsterdam en Rotterdam door te zetten of door het opstellen van een Minder Hinder-toolbox die in de aanlegprojecten gebruikt kan worden.

Een mooi voorbeeld is ook Blauwe Golf Verbindend. Blauwe Golf gaat over het ontsluiten van real-time gegevens over geopende bruggen en beschikbare ligplaatsen in havens. Met die informatie kunnen schippers en weggebruikers hun reis beter plannen. Dat is ook heel interessant voor bepaalde serviceproviders, zoals TomTom en Flitsmeister.

Wat kan Rijkswaterstaat van Beter Benutten leren?

Rijkswaterstaat leert door programma’s als Beter Benutten om ook in kleine maatregelen voor verbetering van doorstroming te denken en zich als gelijkwaardige partner in de samenwerking op te stellen. En in wendbaarheid: een beperkte capaciteit op korte termijn inzetten en daarbij efficiënt werken. We willen veel dingen uniform doen en moeten tegelijk rekeninghouden met de verschillende regionale contexten en maatwerk. In Brabant is bijvoorbeeld veel hightechindustrie, die provincie zet daardoor sterk in op smart mobility. Dat betekent dat we met Rijkswaterstaat in Brabant veel meer met die problematiek bezig zijn. In Groningen is de vervoersproblematiek weer heel anders, die is daar vooral gekoppeld aan de ombouw van de Ring Zuid.

Wat zijn de uitdagingen voor de komende tijd?

De komende tijd wordt het een uitdaging om de Beter Benutten-werkwijze hoog te houden en te blijven toepassen. Een mooi eerste succes is Blauwe Golf: met de provincies Noord- en Zuid-Holland, de havens van Rotterdam en Amsterdam en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens hebben we gezegd: ‘Dit is goed en belangrijk en we blijven er samen aan werken’. Vorige maand hebben we dat met elkaar in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

Bouke van den Bunt

16 maart 2018