Even bellen met... Mark Pel (werkgeversnetwerk U15)

De oplossing voor onze bereikbaarheidsproblemen kan niet alleen vanuit de overheid komen; ook werkgevers moeten verantwoordelijkheid én initiatief nemen. Dat is precies wat U15, een netwerk van en voor ondernemers uit de provincie Utrecht, beoogt. We belden hierover met Mark Pel, werkzaam bij Arcadis en onbezoldigd voorzitter van U15. Hij belde vanuit de auto, maar zet hem even stil. Voor de veiligheid.

Mark, wat is de U15 nu eigenlijk?

‘De U15 is een werkgeversinitiatief binnen de regio Utrecht gericht op duurzame mobiliteit. Tot stand gekomen in 2012 toen het Rijk begon met het programma Beter Benutten/ Goed op Weg. Binnen de regio Utrecht wilden wij toen een werkgeversinitiatief opzetten. Wij hoopten destijds om 15 grotere werkgevers te motiveren om bij te dragen. Dat is niet helemaal gelukt. We zitten namelijk inmiddels ruim 200 bedrijven die zich aan ons verbonden hebben. Alle grote werkgevers, en ook een heleboel kleinere, doen mee.’

‘Hoe werken jullie in de praktijk?

‘U15 is een stichting, met een bestuur uit het bedrijfsleven (vrijwillig). Tegelijk huren we veel mensen in die met de aangesloten bedrijven aan de slag gaan. Onze missie: verkeer zal toenemen, dus hoe houden we de provincie bereikbaar? We zetten in op gedragsverandering. Hoe reis je van A naar B, én wanneer reis je van A naar B?’

Hoe werven jullie leden?

‘Mond tot mond reclame is erg belangrijk. Bedrijven praten met elkaar. We hebben een hoop kennis en kunde in huis. Maar we zijn ook actief bezig met het ontsluiten van bedrijventerreinen (nu al zo’n 7 a 8 in de provincie). We zitten met elkaar om tafel om te bekijken hoe we de terreinen ook in de toekomst kunnen ontsluiten.’

Wat doen jullie dan precies?

‘Concreet voorbeeld: bedrijventerrein Lage Weide. Veel maakindustrie, dus veel personeel en uitzendkrachten. En die komen in de regel met de auto. We hebben daarom samen met de gemeente en de provincie gekeken naar goede fietsroutes, maar ook naar betere buslijnen.

Een ander goed voorbeeld is het terrein waar het UMC, een deel van de Universiteit en nog ruim 50 andere bedrijven gevestigd zijn. Het is extreem moeilijk bereikbaar in de spits. Planologisch een ramp om daar een goede verbinding naar te leggen. Er wordt door de overheid nu gekeken of je daar een treinstation aan kan leggen. Nu zijn wij met de grote werkgevers om tafel gegaan om de mobiliteitsregelingen naast elkaar te leggen. En daaruit bleken enorme verschillen; sommige werkgevers deden veel meer dan anderen. Daar worden nu stapjes gezet. Kleine stapjes, omdat het ontzettend taai is. Toch hebben we in de afgelopen anderhalf jaar veel gedaan voor de bereikbaarheid.’

Hoe is de samenwerking met de overheid?

‘U15 is echt een werkgeversinitiatief. Wel werken we natuurlijk veel samen met de overheid. We zien steeds meer dat (lokale) overheden zeggen: het nut van de U15 is voor ons evident, omdat jullie de taal van het bedrijfsleven spreken. En dat klopt ook; wij lopen makkelijk bij elkaar binnen.’

Wat zijn volgens jou de belangrijkste tools om spitsmijdingen te realiseren?

‘Collectieve aanpak. Alle ondernemers die samen proberen om minder mensen tegelijk in de auto te krijgen. Dus zo’n dialoog is een tool. Maar wij helpen ook met het opzetten van een mobiliteitsanalyse. Dan kijken we naar hoe mensen het best naar hun werk kunnen gaan; ook met fiets en ov. Als dat laatste niet voorhanden is kunnen we gaan lobbyen bij ov-bedrijven en (lokale) overheden. Dat vinden bijvoorbeeld busvervoerders ook wel prettig.’

Wat heeft de U15 bereikt?

‘We hebben ervoor gezorgd dat er elke dag 4000 minder auto’s in de spits rijden. Dat zijn een boel auto’s. Uit recente berekeningen bleek dat 40% van het aantal spitsmijdingen in de regio op het conto van U15 te schrijven is. Maar het kost tijd. Want werkgevers moeten zelf inzien hoe nuttig het is om dit op te lossen. Maar nu worden ondernemers enthousiast. Vooral omdat zij beginnen in te zien dat het samenhangt met belangrijke thema’s als vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en gezondheid.’

Jullie hebben een boekje uitgebracht?

‘We hebben inderdaad onlangs een mooi boekje uitgebracht. Daar staat in wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan en welke lessen we hebben geleerd. De online versie van het boekje is te vinden op de website.’

 

Mark Pel

6 december 2017