Even bellen met…Anton van Osta (Twente Fietst!)

Een van de maatregelen uit het Twentse Beter Benutten-pakket is regionale fietsstimulering. In dit kader is Twente Fietst ontwikkeld. Anton van Osta is projectleider regionale fietsstimulering en vertelt hoe hij Twente op de fiets probeert te krijgen.

Twente Fietst, dat klinkt als een ambitieus project. Hoe pakken jullie dit precies aan?

‘We zijn begonnen met het opstellen van een plan van aanpak: welke stimuleringscomponenten werken het best om mensen in Twente op de fiets te krijgen. Daarna hebben we concrete projecten geformuleerd. We kwamen tot de conclusie dat “het zelf ondervinden en ervaren” het best werkt. Vandaar dat we nu acties uitrollen om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de e-bike. Maar ook betere zichtbaarheid van goede infrastructuur, zoals de fietssnelweg F35, is belangrijk.’

Hangen jullie daar ook concrete doelstellingen aan?

‘We hebben onszelf niet als doel gesteld om een gegarandeerd minimaal aantal mensen op de fiets te krijgen. Bij de e-bike uitprobeeracties bijvoorbeeld willen we, in samenwerking met diverse partijen, eenieder die dat wil kennis laten maken met de e-bike. We ontmoeten die mensen op straat tijdens de actiedag. Mensen krijgen informatie bij onze kraam; als ze echt interesse hebben, kunnen ze de e-bike een aantal dagen gratis proberen, waarbij we dan natuurlijk hopen dat het bevalt en ze tot aanschaf overgaan. De ervaring leert dat als mensen een relatief duur vervoermiddel aanschaffen, ze deze ook automatisch veel gaan gebruiken. Het feit dat de e-bike meerdere dagen gratis geprobeerd kan worden, wordt erg gewaardeerd.’

Is het hoofddoel om spitsmijdingen te realiseren?

‘Nee, dat is niet het hoofddoel, maar dit is niet voor niets een project van Beter Benutten: iedere spitsmijding is mooi meegenomen. We willen het echter wat breder trekken. We willen mensen in het algemeen uit de auto krijgen en op de fiets. We merken dat men zich eigenlijk pas echt bewust wordt van het effect van de e-bike na het proberen. Het bewustwordingsproces van de vele voordelen van fietsen is ons belangrijkste doel. Op die manier krijg je de mensen echt meer op de fiets.’

Fiets je zelf veel?

‘Nog te weinig, maar dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat ik te ver van mijn werk woon om met de fiets te gaan. Juist omdat ik doordeweeks niet veel fiets, hou ik de weekenden zoveel mogelijk autovrij. Daarnaast heb ik een paar maanden geleden zelf ook een e-bike gekocht. Aan de ene kant omdat het me simpelweg heel fijn leek en aan de andere kant om ook als ervaringsdeskundige te kunnen zien hoe het is. Ik heb gemerkt dat het veel kansen biedt, maar dat er in Nederland ook nog veel mogelijkheden zijn om de infrastructuur voor fietsen te verbeteren. Fietspaden, maar ook verkeerslichten die meer “fietsminded” gemaakt kunnen worden. Als je als fietser zoveel mogelijk kunt doorfietsen, gaat het zeker lukken om steeds meer mensen uit de auto en op de fiets te krijgen.’

Anton van Osta

14 september 2017