Even bellen met …Joost Beenker (Maastricht Bereikbaar)

Een van de vorige edities van ‘Even bellen met…’ was met Timo Jansen van adviesbureau D&B. Hij gaf toen al aan dat Maastricht Bereikbaar werkt aan een keuzehulp voor e-bikers. Joost Beenker van Maastricht Bereikbaar legt nu uit wat dit precies inhoudt.

Joost, kun je uitleggen wat jullie met deze keuzehulp onderzoeken?

‘We zijn een van de cases binnen onderzoek van het ministerie van IenM. Het ene richt zich met name op feedback en het andere op vervolgaanbod. Met dat laatste houden wij ons bezig. Dat werkt als volgt: sinds 2012 zijn we bezig met een succesvolle probeeractie met het gebruik van e-bikes. Mensen mogen een week lang een e-bike proberen. Na die week vragen we de deelnemers hoe groot de kans is dat zij daadwerkelijk overgaan tot de koop van een e-bike. Daarbij kijken we wat het verschil is tussen het aantal mensen dat aangeeft geïnteresseerd te zijn in de aankoop en de daadwerkelijke aankoop. En waar het door komt dat daar een verschil in zit.’

Wat houdt de keuzehulp die jullie nu hebben ontwikkeld precies in?

‘Het is een experiment. We hebben eerst onderzocht wat de redenen zijn voor mensen om toch niet over te gaan op het kopen van een e-bike. Grofweg zijn dat twee redenen: de financiën en keuzestress. Met name die laatste reden interesseert ons. Om te kijken hoe we die keuzestress kunnen verlagen, hebben we de e-bike keuzetool ontwikkeld. Je krijgt hierbij 9 vragen, die heel erg gaan over het type gedrag dat je vertoont, wat je persoonlijke motivatie is en waarom je een e-bike gebruikt. Het advies dat hij je uiteindelijk geeft, is niet een bepaald type of merk fiets dat het best bij je past, maar het advies zorgt ervoor dat de stap naar aanschaf een logische is. Een van de testgroepen krijgt na afloop van de testweek de standaardmail en de andere groep krijgt de keuzehulptool. We hopen dat die laatste groep uiteindelijk sneller over zal gaan tot aankoop.’

Waarom werken jullie hierbij samen met Beter Benutten?

‘Allereerst zijn we onderdeel van een Beter Benutten-regio. Daarnaast vinden we het nuttig te blijven leren en ons door te ontwikkelen. We weten al veel over gedragsverandering, maar je leert continu bij, zeker als er, zoals bij Beter Benutten het geval is, veel kennis aanwezig is. Beter Benutten wilde graag dat er onderzoek werd gedaan naar het inzetten van vervolgaanbod om gedrag te veranderen en wij zien dit als kans om ons programma te effectueren. Een mooie kans om samen te werken dus. De intentie is bovendien dat als deze tool een succes blijkt, dat we dit ook binnen de andere Beter Benutten-regio’s in kunnen gaan zetten.’

Hoe lang loopt het experiment?

‘We zijn halverwege april begonnen en ik denk dat we ongeveer 10 tot 12 weken bezig zijn. Dat heeft onder meer te maken met dat we geen oneindige capaciteit aan e-bikes hebben, en het experiment is echt gekoppeld aan het proberen van die fietsen. We hebben 300 tot 400 deelnemers nodig om goede uitspraken te kunnen doen, dus hebben we deze tijd denk ik wel nodig. Na afloop van het experiment volgt nog een nameting om te zien wat het daadwerkelijke effect is geweest op het gebied van aanschaf en gebruik. In het najaar leveren we in samenwerking met D&B de resultaten op.’

Joost Beenker

9 mei 2017