Even bellen met …Lysanne de Gijt (Rijkswaterstaat)

Lysanne de Gyt is Adviseur Mobiliteitsmanagement en Gedragsbeïnvloeding en houdt zich veel bezig met het thema fiets. Onlangs was ze bij een Nudging Café, waar wat verder werd ingegaan op het gedrag van mensen bij het wel of niet kiezen voor de fiets als vervoermiddel.

Lysanne, je houdt je veel bezig met het thema Fiets. Gebeurt er veel rond fietsstimulering momenteel?

‘Ja, er zijn in de regio veel fietsstimuleringsprojecten. Bij veel projecten zie je dat deelnemers een app kunnen gebruiken om hun prestaties bij te houden en bijvoorbeeld wedstrijdjes tegen elkaar te doen. Het is leuk om te zien dat dit heel enthousiasmerend werkt. Vanuit de gedragswetenschap weten we bovendien dat feedback invloed heeft op het gedrag van mensen. Door positieve feedback worden mensen bevestigd in hun doen en laten. Als ze dus via een app positieve feedback krijgen, is de kans groter dat ze ermee doorgaan. Wij zijn heel erg bezig met het soort feedback dat hierbij het best werkt.’

Hoe onderzoek je zoiets?

‘We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een gedragsexperiment. We geven feedback aan mensen die in de regen hebben gefietst. Die mensen zijn soms de dag erna bang nat te regenen, waardoor ze dan een ander vervoermiddel kiezen. Die mensen proberen we zover te krijgen om ook op een dag na regen de fiets te pakken.’

In hoeverre is een regio-aanpak hierbij belangrijk?

‘Ik denk dat bij fietsstimulering de regio’s ontzettend belangrijk zijn. Bovendien is het makkelijker om in de regio’s te organiseren. Als iets goed werkt, kan het vervolgens worden opgeschaald of in andere regio’s worden overgenomen.

Gebruik je zelf eigenlijk de fiets veel?

‘Zeker, ik fiets naar mijn werk, maar gebruik ook wel veel het ov. Dat ik in de stad woon, is daarvoor wel een belangrijke reden. De fiets is voor mij vaak het snelste vervoermiddel. Ik vind het alleen zeker niet noodzakelijk om alleen met de fiets te gaan. Juist als je ook met de auto gaat, weet je wat mensen ervaren die vaak in de auto zitten. Ik verwacht dan ook zeker niet dat iedereen altijd op de fiets gaat.’

Lysanne de Gijt

18 april 2017