Documenten marktconsultaties

Hieronder vindt u de documenten die gebruikt zijn tijdens of relevant zijn voor de ITS-marktconsultaties.

Documenten

Kansrijk geachte oplossingsrichtingen

Uitgangspunten

Probleemanalyses

Randvoorwaarden

Oproep tot actieve bijdrage! (PDF; 38 KB) Oproep namens Talking Traffic aan marktpartijen om zich sterker te organiseren en een aanpak van DITCM Innovations om op een vaste plek in Nederland het overleg tussen marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en eindgebruikers over randvoorwaardelijke onderwerpen te kunnen voeren.

Notitie 'Beter Benutten van Intelligente Mobiliteit (PDF; 2,05 MB). Deze notitie, opgesteld door vijf experts op het gebied van ITS, biedt een conceptueel kader rond (de impact van) coöperatief rijden (op mobiliteitsvraagstukken) en geeft inzicht in de mogelijke omvang van effecten (doorstroming, veiligheid, luchtkwaliteit) en in de betekenis voor verschillende probleemgebieden.

Marktplaats voor Mobiliteitsdata

Presentaties

Onderstaand een overzicht van de presentaties die tijdens de marktconsultaties zijn gegeven.