Data Top 5

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt samen met tien economisch belangrijke regio’s aan betere reisinformatie. Daarbij speelt betere datakwaliteit een cruciale rol. Pas als data volledig toegankelijk en betrouwbaar zijn, kan de kwaliteit van in-car-informatiediensten worden verbeterd. Dat leidt tot filebeperking, efficiënt verkeersmanagement en minder toestroom van nieuw wegverkeer: als automobilisten immers op tijd worden geïnformeerd over hun route, kunnen ze hun reis waar nodig aanpassen.

Om dit te bereiken, hebben Rijk en regio’s zich verplicht binnen vijf thema’s de datakwaliteit te verbeteren, de zogeheten Data Top 5:

  1. Wegwerkzaamheden: Informatie over werkzaamheden moet precies, volledig en actueel zijn. Dat betekent een nauwkeurige, actuele aanduiding van start en einde van de werkzaamheden. Ook de resterende wegcapaciteit en de maximale snelheid in de werkvakken moeten bekend zijn.
  2. Locatiereferentie: De beperkingen die de huidige locatieaanduiding van de VILD (Verkeersinformatie Database) kent, moeten worden opgelost. Met name binnen stedelijke gebieden komen tekortkomingen naar voren.
  3. Maximumsnelheden: Data over de geldende maximale snelheden op het wegennet, zowel statisch (tijd en plaats) als dynamisch (tijdelijke borden bij wegwerkzaamheden of matrixborden), zijn vaak niet transparant.
  4. Restduurindicatie incidenten: Het is vaak onduidelijk wat de verwachte restduur is van een incident en de resterende wegcapaciteit. De data zijn vooral onbetrouwbaar als er een inschatting moet worden gemaakt van de restduur op iets langere termijn.
  5. Verkeersmaatregelen in regelscenario’s: Informatie over maatregelen in regelscenario’s wordt vaak in een vroeg stadium gecommuniceerd. Als aanvullende informatie over verkeersmaatregelen via serviceproviders aan weggebruikers wordt geboden, vergroot dat het bereik en de effectiviteit van dynamisch verkeersmanagement.