Beter Benutten-aanpak

Vanaf 2011 werkte het programma Beter Benutten samen met de regio en het bedrijfsleven aan een betere bereikbaarheid. De ervaringen zijn gebundeld in de Beter Benutten-aanpak. Deze aanpak wordt ook na afloop van het programma doorgezet in de diverse regionale Bereikbaarheidsprogramma’s, het MIRT, en met maatregelen in het Mobiliteitsfonds.

De aanpak kent vier onderdelen:

  • een brede probleemanalyse
  • potentiële kosteneffectieve oplossingen met kennis over gedrag van reizigers als uitgangspunt
  • samenwerking met andere partijen
  • meten is weten

 

Waarin is deze aanpak anders dan anders en hoe werkte het? Essentieel is dat we anders naar bereikbaarheid en bereikbaarheidsoplossingen keken. Hoe? De ins en outs staan beschreven in Wegwijs, een handzame factsheet en in een presentatie.

Overige documenten die behulpzaam kunnen zijn: