Bereikt in mobiliteit: resultaten ITS

Wat is er onder meer gerealiseerd:

Er is veel meer publieke data beschikbaar voor diensten, zoals:

  • Van 30 naar 190 ontsloten bruggen en sluizen.
  • Een correct en compleet databestand van geldende maximumsnelheden.
  • Statische (bijvoorbeeld: waar is de parkeerplaats?) en dynamische (is de parkeerplaats vrij?) parkeerdata is beschikbaar van de G40, aangevuld met parkeerdata van de grote private aanbieders van parkeergarages in die steden. Aan borging van de datalevering wordt gewerkt.
  • Rijkswaterstaat geeft alle data van matrixsignaalgevers (de rode kruizen en snelheden boven rijstroken) door.
  • Naar verwachting en volgens de planning van de bedrijven die bij Talking Traffic zijn aangesloten, gebruiken in 2020 minimaal 2,5 miljoen weggebruikers een Talking Traffic-dienst onderweg. Daarmee krijgen ze adviezen op basis van die publieke data.
  • Inmiddels zijn 800 nieuwe intelligente Verkeersregelinstallaties besteld die in ca. 70 steden verspreid over het land worden geïnstalleerd. In de komende jaren worden meer installaties vervangen. Onderzoek heeft uitgewezen dat met een voortdurende aanpassing van verkeersregelinstallaties op kruispunten jaarlijks zo’n € 90 miljoen maatschappelijke kosten kunnen worden vermeden. Intelligente verkeerslichten worden voortdurend en volautomatisch afgesteld en zijn in staat om te reageren op de actuele verkeersstromen. De eerste verbeteringen in doorstroming en kruispuntafwikkeling wijzen op 20-30%.
  • Over de borging van privacy en cybersecurity zijn afspraken gemaakt.
  • De diensten kunnen grensoverschrijdend worden toegepast en sluiten aan bij de ontwikkeling van de internationale automobielindustrie. Om die reden is veel internationale belangstelling voor het Partnership Talking Traffic als samenwerkingsvorm, voor de werking en dienstverlening.
  • Het Open Trip Model is ontwikkeld en in gebruik genomen door de logistieke sector. Deze digitale taal om verkeersdata met logistieke data te combineren leidt volgens onderzoek tot minder voertuigkilometers (tot ca. 20 miljoen per jaar), lagere CO₂-uitstoot (ca. 120 ton CO₂ per jaar) en een kostenbesparing voor vervoerders van ca. € 500, - tot € 1650, - per jaar per voertuig.

Alle effecten worden gedurende de looptijd van de overeenkomsten binnen het Partnership Talking Traffic intensief gemonitord en verzameld.

Meer informatie: https://www.talking-traffic.com.