Kennis en ervaring gebundeld

De Beter Benutten-aanpak heeft de nodige kennis, ervaring en resultaten opgeleverd. Om die kennis voor een ieder toegankelijk te maken is er Wegwijs. De plek waar de praktische kennis en ervaring van de Beter Benutten-aanpak is verzameld en gebundeld per thema.

Dit platform is een kennisbank voor projectleiders die op een innovatieve manier een probleem bij de kop willen pakken. Goede voorbeelden, do’s en vooral don’ts per thema geven inzicht hoe de Beter Benutten-aanpak is toegepast en hoe je dat zelf kunt aanpakken.