Welke regio’s hebben waarin ervaring opgedaan?

U heeft ook aangegeven behoefte te hebben aan adviseurs met ervaring in vergelijkbare projecten. Ook die kennis hebben we voor u bij elkaar gebracht. Wij hebben de regio gevraagd met wie goede ervaringen hebben. Deze lijst is een momentopname en kan door de regio op elk gewenst moment gewijzigd worden. Voor meer informatie over de ervaringen kunt u bij de regio’s terecht. Afhankelijk van hun positie en uw vraag kunnen de genoemde personen/bureaus al dan niet tegen betaling diensten aanbieden.

 

Regio Twente

Gedragsanalyses vertalen naar oplossingen

Matthijs Dicke van Goudappel is goed in staat om vanuit de theorie gedragsanalyses te doen (problemen te doorgronden) en vervolgens ook te helpen bij het vertalen van die inzichten in oplossingen. 

 

Regio Stedendriehoek

Denken vanuit de reiziger

Ingrid Wendel (STBY) denkt op een andere manier: vanuit de gebruiker / reiziger. Aanwinst en aanvulling op de traditionele verkeerskundige manier. Overigens is ook Gerard Tertoolen betrokken geweest in een bijeenkomst voor bestuurders en directeuren over de Beter Benutten aanpak (nieuwe aanpak bereikbaarheid). Was een goede bijeenkomst.

  • User Lab met reizigers (motivaties en overwegingen reizigers)
  • Bijeenkomst stakeholders (motivaties, belangen stakeholders),
  • Startbijeenkomst met Deventer en Apeldoorn voor plannen van aanpak (andere manier van denken)

 

Regio Arnhem-Nijmegen

Creatieve expertise

  • Mathijs Dicke-Ogenia van Goudappel en Michelle Doumen van Mu-consult.
  • Vermarkten van projecten, ontwerpen van vernieuwende private contractvormen.

 

Regio Maastricht

Opzetten van het BBV-programma

Casper Stelling was coördinator van het opzetten van het BBV-programma. Heeft de ondersteuning door onderstaande vorm gegeven, de werkzaamheden gecoördineerd en tevens inhoudelijke input geleverd. Geen gedragsexpert maar wel schakel tussen gedragsexperts en BB praktijk. Was ingehuurd door Maastricht Bereikbaar als coördinator programma BBV.

Verkennen van barrières en motieven voor gedragsverandering

Gerard Tertoolen (XTNT) is ingezet bij het verkennen van barrières en motieven voor gedragsverandering per afzonderlijk project. Intensief bijgedragen bij de totstandkoming van BBV. Gerard gaat de (nieuwe) projectleiders een minicursus gaat geven over de vormgeving van de producten en diensten.

Teamdag over gedragsverandering en intervention mapping

Rob Ruiter (Universiteit Maastricht) is ingezet bij een teamdag over gedragsverandering en intervention mapping en heeft met een junior onderzoeker van de universiteit in opdracht van Maastricht Bereikbaar een (klein) meta-onderzoek gedaan naar de uitgevoerde onderzoeken.

Opzetten marketingstrategie

Ed Ram en Wilmar Zomer (Flow Resulting) zijn ingehuurd door Maastricht Bereikbaar in BB1 om de marketingstrategie op te zetten. Zij hebben in dat kader ook meegedacht over de vormgeving van de BBV-voorstellen.

Gedragsanalyses van de OV-gerelateerde projecten

Mark van Hagen (NS) is betrokken geweest bij de gedragsanalyses van de OV gerelateerde projecten voor BBV.

Focusgroep onderzoek

Michelle Doumen (MuConsult) heeft vorig jaar een (klein) focusgroep onderzoek uitgevoerd om de analyses van Gerard Tertoolen te verrijken.

Projectevaluaties

Maastricht Bereikbaar heeft in BB1 diverse projectevaluaties uitgevoerd met sterke focus op gedrag. Deze evaluaties zijn uitgevoerd door diverse onderzoeksbureaus, waaronder FlyCatcher, D&B, MuConsult en Goudappel Coffeng. Deze bureaus hebben alle goede inzichten opgeleverd op het vlak van gedrag.