Weblogs

| 1 | 2 | ... | 7 | 8

Beweging op gang brengen

Gekscherend zeg ik wel eens, mijn baan bestaat in een notendop uit zitten, luisteren en praten. Tijdens die gesprekken en overleggen die ik voer zowel binnen als buiten het ministerie is het voor mij juist de uitdaging om mensen in beweging te brengen. En daarbij enthousiasme overbrengen over de resultaten en de aanpak van het programma Beter Benutten. Het in beweging brengen van zowel mijn eigen omgeving als daarbuiten dat is niet alleen het thema van deze werkweek maar ook van wat we met Beter Benutten willen bereiken.
Jan-Bert Dijkstra | 04-04-2013

Regio Zwolle Kampen Netwerkstad: Dynamisch verkeerverwijssysteem houdt Zwolle bereikbaar

Begin 2012 wilden we het parkeerverwijssysteem vervangen, maar al snel concludeerden we dat parkeren een integraal onderdeel is van ons verkeersmanagement. De ambitie werd daarmee om het parkeerverwijssysteem op te waarderen naar een verkeerverwijssysteem: een dynamisch systeem waarbij we in staat zijn om op basis van de actuele verkeerssituatie te informeren en te sturen. Ook wilden we een systeem dat inzetbaar was tijdens evenementen en incidenten. Met een eigen ontworpen houtskoolschets heeft onze leverancier ervoor gezorgd dat die schets meer en meer begon te veranderen in een echt plan.
Daniël Uenk | Zwolle-Kampen | 12-03-2013

Regio Twente: Innovatief mobiliteitsmanagement in de Twentse kennisregio

Twente is een innovatieve kennisregio met een sterk ontwikkeld Daily Urban System. Er zijn nauwe verbindingen tussen Almelo, Hengelo, Enschede en het omliggende gebied. Van de Twentenaren werkt 83% binnen de regio en liefst 90% van alle verplaatsingen speelt zich binnen Twente af.
Jan Bron | ITS, Logistiek | Reizigers | Twente | 11-03-2013

Slim en gebruikersgericht samenwerken

De filedruk is ons land in het afgelopen twee jaar afgenomen door de wegverbredingen en de spitsstroken die we hebben aangelegd. Toch laten prognoses laten zien dat ook de wegmobiliteit tot 2020 groeit met 10 tot 35 procent. Die groei kunnen we niet helemaal opvangen met het aanleggen van extra rijstroken. Bovendien ontbreek daarvoor in deze tijd het geld.
Jan Hendrik Dronkers | 08-03-2013

Regio Amsterdam: Gedragsverandering is de enige manier om files terug te dringen

Internet zorgt ervoor dat je op ieder moment van de dag alle informatie tot je beschikking hebt die noodzakelijk is voor je functioneren. De vaste werkplek is haar monopolie verloren. En met de moderne middelen is het geen enkel probleem om thuis te werken of om eerder of later op kantoor te komen om de spits te vermijden.
Rudy Stroink | Spitsmijden | Bedrijven, Reizigers | Amsterdam | 25-02-2013

Regio Haaglanden: Betere bereikbaarheid voor gezonde economie

Haaglanden kent een bijzondere Beter Benutten aanpak. We hebben net als de andere regio’s een trio, en daarin vertegenwoordig ik de regionale overheid en Ab van der Touw, CEO van Siemens Nederland, het bedrijfsleven. Met ons is er nog een flink aantal ambassadeurs actief. We hebben onze regio opgedeeld in vijf gebieden en in elk gebied trekken een bestuurder en werkgever de kar om zo de bereikbaarheid te verbeteren en economische kansen te creëren.
Peter Smit | Bedrijven, Reizigers | Haaglanden | 06-02-2013

Anders denken, anders doen

Nederland is een drukbevolkt land, met vaak volle wegen en volle treinen. We moeten dus blijven werken aan bereikbaarheid, zodat mensen en goederen op tijd komen waar ze moeten zijn. Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor de economische ontwikkeling. En die kan juist nu wel wat steun gebruiken.
Melanie Schultz van Haegen | Reizigers | 01-12-2012

Bedrijven trekken de kar

Het Platform Slim Werken Slim Reizen zich de afgelopen ingezet om slim werken en slim reizen te stimuleren. Daarbij hebben we veel bereikt. Het belangrijkste dat we gezamenlijk met al die partners bereikt hebben, is dat het Platform niet langer nodig is. In de afgelopen jaren hebben we een onomkeerbare beweging in gang gezet, waarbij slim werken en slim reizen een enorme impuls heeft gekregen. Natuurlijk moeten er nog dingen gebeuren, maar ik ben ervan overtuigd dat werkgevers, werknemers, overheden en aanbieders dat gezamenlijk oppakken.
Lodewijk de Waal | 19-11-2012
| 1 | 2 | ... | 7 | 8