Weblogs

| 1 | 2 | ... | 6 | 7 | 8 |

Regio Rotterdam: Het Filedier: eerst schuren dan slijpen

Het Filedier wordt sinds mei in Rotterdam en omgeving gespot. Het is een ietwat onnozel voor zich uit kijkend kuddedier dat de onbedwingbare behoefte heeft om twee keer per dag in de file te staan. Het Filedier is zo gewend om op vaste tijdstippen in de auto te stappen en op vaste plekken en tijdstippen in de file te staan, dat hij er niet meer bij nadenkt of het ook anders kan. De Filediercampagne heeft als pay-off: ‘Wees geen filedier, doe het op jouw manier.'
Monique Monster en Marina Meens | Spitsmijden | Reizigers | Rotterdam | 11-09-2013

Slimme mobiliteit blijft niet bij toekomstmuziek

Als ik twintig jaar geleden met mijn vrouw een autorit maakte, probeerden we de weg te vinden met een wegenkaart op schoot. Inmiddels geeft mijn boordcomputer aan welke route we moeten volgen en hoe lang de reis nog duurt. En in de toekomst reserveert hij alvast een parkeerplek in de garage op onze eindbestemming of geeft hij bij opstoppingen aan welke vorm van alternatief vervoer we het beste kunnen kiezen.
Siebe Riedstra | ITS | Bedrijven | 06-08-2013

Regio Rotterdam: Iedere keer gewoon in de file?

Kent u dit? U moet ergens heen, pakt de auto en gaat op reis. Alles met een vanzelfsprekende routine, maar eigenlijk weet u het al: ook deze dag zal u achteraan in de file aansluiten.
Coert Beerman | Spitsmijden | Bedrijven | Rotterdam | 24-07-2013

Regio Maastricht: E-bike prima alternatief op middellange afstand

Eind april lanceerde Maastricht-Bereikbaar (MB) de nieuwe promotiecampagne Komop! de fiets. De campagne is bedoeld om forensen te verleiden vaker (elektrisch) te fietsen. Onder het motto Komop! de fiets zet MB een aantal acties in de schijnwerpers om fietsen en e-biken te stimuleren.
Albert Nuss | Spitsmijden | Reizigers | Maastricht | 21-06-2013

Regio Arnhem-Nijmegen: Daag jezelf uit met de SLIM-app

De leukste klus van mijn functie als voorzitter van de Stadsregio Arnhem Nijmegen is misschien wel mijn rol in het bestuurlijk trio van het Rijksprogramma Beter Benutten. Samen met Alex van Hoof van Burgers’ Zoo en minister Melanie Schultz van Haegen zie ik erop toe dat de maatregelen uit dit programma goed worden doorgevoerd. Zo kunnen we samen met het bedrijfsleven én overheden de bereikbaarheid van de regio Arnhem-Nijmegen aanzienlijk verbeteren.
Wim Dijkstra | ITS, Spitsmijden | Reizigers | Arnhem-Nijmegen | 19-06-2013

Regio Zwolle Kampen Netwerkstad: Bottom-up met ondernemers

Het hoofdkantoor van wehkamp.nl is een van de grotere bedrijven in de regio Zwolle-Kampen. Voor mij is het daarom niet meer dan logisch dat ik me inzet voor de bereikbaarheid van de regio. De druk op mobiliteit neemt almaar toe en de gevolgen daarvan worden steeds zichtbaarder. Het is van belang daar oplossingen voor te vinden.
Andries van Daalen | Bedrijven | Zwolle-Kampen | 12-06-2013

Regio Amsterdam: Minder files op het land en op het water

In de metropoolregio Amsterdam en dan met name rondom Amsterdam met zijn grote bedrijvigheid en vele forensen, is er een permanente druk op de beschikbare wegencapaciteit. Vooral in de spits is een soepele doorstroom van het verkeer niet vanzelfsprekend. En dat is een belemmering voor een verdere economische groei van de regio. Een goede bereikbaarheid door de lucht, over het water, het spoor of de weg is essentieel om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven te bieden.
Elisabeth Post | Amsterdam | 11-06-2013

Regio Groningen-Assen: 'Fietsmobiliteit staat voorop'

Het hoofdkantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is gevestigd vlak bij het Europapark, ten zuidoosten van Groningen. Er gebeurt veel in dit gebied. Zo is eind vorig jaar het nieuwe NS-station Europapark geopend en wordt in 2015 gestart met werkzaamheden om de huidige zuidelijke ringweg te verbeteren. Die werkzaamheden duren naar verwachting zo’n vier jaar.
Piet Koehorst | Logistiek | Bedrijven | Groningen-Assen | 14-05-2013

Regio Zwolle Kampen Netwerkstad: Zwolle moet in de top tien van gastvrije steden

‘Een gastvrije regio en stad, dat is onze ambitie en die ambitie willen we realiseren door een goede bereikbaarheid. Dat was onze voornaamste motivatie om aan te sluiten bij het programma Beter Benutten’, aldus Scheper.
Michiel Scheper | Zwolle-Kampen | 26-04-2013

Regio Maastricht: Betere bereikbaarheid dankzij mobiel werken

De regio Maastricht is populair. Mensen wonen, werken en recreëren er graag. Die populariteit heeft ook een keerzijde: het autoverkeer in en rond Maastricht neemt toe, evenals de druk op de bestaande infrastructuur. Langdurige wegwerkzaamheden, zoals de ondertunneling van de A2 in Maastricht en de capaciteitsvergroting van de Noorderbrug, versterken dit effect.
Harry Odenhoven | Spitsmijden | Reizigers | Maastricht | 10-04-2013
| 1 | 2 | ... | 6 | 7 | 8 |