Weblogs

| 1 | 2 | 3 | ... | 7 | 8 |

Sociale integratie, rechtvaardigheid en genderproblematiek

Door: Sjors van Duren - programmadirecteur Velo-city 2017

Terwijl ik dit schrijf, ben ik in de dertig, bijna 2 meter lang en ik reis de wereld af om het Velo-city programma te maken. Ik heb geprobeerd een aantrekkelijk programma voor het congres te creëren. Door te vertrouwen op collega’s en vrienden uit de hele wereld. En door de best beschikbare kennis te gebruiken van wereldwijde experts, op het gebied van economie, grenzeloze mobiliteit of bijvoorbeeld vrouwen die zich sterk verbonden voelen met gendergelijkheid in het verkeer. Ondanks dat we in deze ervaren experts vertrouwen, blijven dit ingewikkelde onderwerpen. We hopen dat we discussies van hoge kwaliteit kunnen voeren tijdens Velo-city, en we hebben jouw hulp en input hierbij nodig!

 

Sjors van Duren | Bedrijven, Reizigers | Arnhem-Nijmegen | 11-05-2017

Spitsbattle: scholieren en studenten bedenken oplossingen voor minder vol OV

Goede ideeën ontstaan niet alleen in de hoofden van professionals. Ze kunnen overal en bij iedereen het licht zien, in de kroeg, wegdromend tijdens college of onderweg in een (te) volle bus of trein. Die creativiteit willen we graag aanboren voor originele ideeën om de ochtendspits te ontlasten. Daarom houdt Groningen Bereikbaar, samen met de Groningse onderwijsinstellingen, de Spitsbattle. Dit is een wedstrijd voor scholieren, studenten en docenten om oplossingen te bedenken voor minder volle bussen en treinen in de ochtendspits.

Kirsten Noyons | Groningen-Assen | 20-04-2017

‘Er gebeuren hele mooie dingen in Leeuwarden!’

Leeuwarden is een regio waar veel gebeurt op het gebied van spitsmijden. Als programmaregisseur kijk ik naar het geheel van al deze projecten en ben ik de schakel tussen het mooie samenwerkingsverband dat we hier hebben. Provincie, gemeente, Rijkswaterstaat, het ministerie en VNO-NCW/MKB Noord werken nauw samen met bedrijven en organisaties in de regio. Dit komt allemaal samen in de werkgroep Werk Slim, Reis Slim.

Martin Dijkstra | Fiets, P+R en Parkeren, Samenwerken met werkgevers | Leeuwarden | 16-03-2017

Organisaties in de regio kunnen zelf een enorme bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid

Als mobiliteitsmakelaar heb ik inzicht in wat passend is voor een organisatie. De meeste organisaties ondersteunen hun medewerkers al bij het maken van slimme keuzes in het woon- werkverkeer. Slim werken en slim reizen kan veel betekenen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid, maar ook op het vlak van kosten, bewust en anders werken of slimme inzetbaarheid van werknemers. Met als resultaat dat de organisatie aantrekkelijker en beter bereikbaar is en de concurrentiekracht wordt vergroot.

Bert Jan Huegen | Bedrijven, Reizigers | Arnhem-Nijmegen | 13-03-2017

Met goede begeleiding en zakelijke aanpak naar succes

Twente Mobiel loopt uitstekend, we hebben nu 72 partners aan ons verbonden. Dat zijn werkgevers uit de industrie, overheden, ziekenhuizen, maar tot voor kort weinig zorginstellingen. Voor ons genoeg reden om eens met ze in gesprek te gaan. Tijdens dat gesprek kwamen we erachter dat er heel veel zorgmedewerkers met de auto naar hun klanten gaan. Vaak simpelweg omdat dit vanuit het verleden zo gegroeid is.

Rob Soeters | Fiets, Gedrag, Samenwerken met werkgevers, Spitsmijden | Bedrijven, Reizigers | Twente | 13-02-2017

Naar intrinsiek gemotiveerd gedrag - inspiratie uit Midden-Nederland

Goed op weg met gebiedsgericht spitsmijden. In Midden Nederland is Tom Zee als omgevingsmanager werkzaam bij Goed op weg. Daar zijn ze op dit moment bezig met twee gebiedsgericht spitsmijden projecten. Eén ‘klassiek’ spitsmijden project op de A12 en Gebiedsgericht Spitsmijden. Bij de laatste zit het verschil zit hem erin dat het zich niet richt op een corridor, maar op drie gebieden. Het gewenste effect is niet alleen tijdelijk minder hinder maar een structurele gedragsverandering zowel voor als na de werkzaamheden. Nulmeting via ANPR en volgen via de app in plaats van ook ANPR (mag ook niet meer). Beloning niet in geld maar in middelen voor een alternatief.

Tom Zee | Gedrag, Samenwerken met werkgevers | Bedrijven | Midden-Nederland | 26-01-2017

Naar intrinsiek gemotiveerd gedrag - inspiratie door de Verkeerspsycholoog

Hoe zorg je ervoor dat gewenst gedrag, na een initiële beloning (externe prikkel), overgaat naar de eigen persoonlijke motivatie en daarmee blijvend wordt? Een vraag die veel programma- en projectteams bezighoudt.

Gerard Tertoolen | Gedrag | Bedrijven | 26-01-2017

#ikreisslim: Brigitte Vandewall over slimme logistiek

Brigitte Vandewall van Demarrage Fietskoeriers vertelt over slimme logistiek.

Bedrijven, Reizigers | Maastricht | 17-01-2017

#ikreisslim: Lieke van Balen over de e-bike

Lieke van Balen werkt bij MUMC+ en reist met de speed e-bike naar het werk. Ze vertelt over haar ervaringen.

Lieke van Balen | Reizigers | Maastricht | 03-01-2017

‘Er staat een file op de rode loper’

Bezoekers in de vrijetijdssector houden een wrange smaak over aan files. Je kunt nog zo’n leuk hotel runnen, evenement op touw zetten of congres organiseren, als de gasten heen en terug in de file staan (of als het openbaar vervoer niet functioneert zoals bedacht) dan bepaalt dat de belevenis. De dag erna spreekt zo’n bezoeker niet over het geweldige congres, maar over de irritaties onderweg. Een slechte bereikbaarheid draagt niet bij aan een volgend bezoek.

Minze Walvius | Samenwerken met werkgevers | Bedrijven | 15-12-2016
| 1 | 2 | 3 | ... | 7 | 8 |