Friese hoofdstad steeds beter bereikbaar

We zijn de kleinste Beter Benutten-regio. We hebben een klein budget. Maar we behalen wél resultaten. Dat heb ik gemerkt in de afgelopen zes maanden dat ik programmamanager ben van de regio Leeuwarden. De Friese hoofdstad en regio wordt steeds beter bereikbaar. Daar ben ik trots op.

Park & Bike

Een voorbeeld van zo’n mooi resultaat vind je in Goutum, een dorpje net ten zuiden van de stad Leeuwarden. Daar hebben we een ‘Park & Bike’ ingericht: een parkeerplaats met fietskluizen inclusief fiets. Je kunt de auto gratis parkeren en op de fiets door naar je werk. Werknemers uit de regio vermijden zo de spits en komen op een comfortabele manier op hun werk aan. Park & Bike Goutum is een succes. Er zijn nu in totaal 47 fietskluizen inclusief fiets en allen zijn in gebruik.

Op basis van dit succes is – samen met een aantal grote bedrijven – gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden op diverse locaties rondom Leeuwarden. Friesland Campina, een grote werkgever in de regio met het bedrijf in het hart van Leeuwarden, gaf vrijwel meteen aan dat 15 medewerkers hier graag gebruik van willen maken. Deze werkgever heeft zelf belang bij een goede bereikbaarheid, maar ook de vitaliteit van medewerkers staat hoog in het vaandel. Het format past daarom goed.

De gemeente Leeuwarden zorgt voor de benodigde vergunningen en de realisatie op het terrein. Op zijn beurt betaalt Friesland Campina huur voor de kluis en fiets. Inmiddels lopen contracten van drie jaar! Op 12 mei 2015 vindt de officiële opening plaats van de nieuwe reeks fietskluizen. We verwachten dat deze op termijn nog flink wordt uitgebreid.

Samenwerking

Het voorbeeld laat zien waarom de Beter Benutten-aanpak werkt. Dat kan ik samenvatten in één woord: samenwerking. Alle partijen die belang hebben bij een goede bereikbaarheid zoeken elkaar op, kennen elkaar en gaan samen aan de slag. Dat helpt enorm om de gedragsverandering écht van de grond te krijgen. De samenwerking krijgt in de Friese regio op verschillende manieren vorm:

1) Tussen overheden onderling

Ruim vier jaar geleden begon ik als programmasecretaris bij Leeuwarden Vrij-Baan: een groot en meerjarig programma (750 miljoen euro)om de infrastructuur in en rondom de stad te verbeteren. Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden werken hierin samen en zagen in dat ze niet alle wegen tegelijk kunnen stremmen. Dat zou enorm veel oponthoud opleveren. Gezamenlijk bekijken we nu hoe we de stad toegankelijk kunnen houden.

2) Tussen overheden - bedrijfsleven

Leeuwarden Vrij-Baan is voortdurend in gesprek met bedrijven in de regio. We informeren ze uiteraard over omleidingen en werkzaamheden. Maar naast het harde asfalt, bruggen en tunnels spreken we ze vanuit Beter Benutten aan op hun verantwoordelijkheid als werkgever: we stimuleren hen om de mogelijkheden te verkennen van flexibel werken, fietsgebruik onder werknemers , spitsmijden, etc. Dat gaat over gedragsverandering. Ons motto is niet voor niks: ‘Werk Slim, Reis Slim!’

3) Tussen bedrijven onderling

Nu neemt de overheid nog de lead. Maar bedrijven die actief meewerken aan duurzame mobiliteit, en zo een steentje bijdragen aan de lokale bereikbaarheid, prikkelen ook andere bedrijven om de mogelijkheden te verkennen. Zij delen regelmatig ervaringen met elkaar en treden op als natuurlijke ‘ambassadeur’ van het project. Door de samenwerking merkt het bedrijfsleven dat ze zelf invloed hebben op de omgeving en de bereikbaarheid. Dat is waar we naartoe moeten.  

Vervolgprogramma Beter Benutten

De komende periode hopen we onder Beter Benutten Vervolg nog meer vergelijkbare projecten te kunnen opzetten. Daarvoor zijn onlangs nieuwe plannen ingediend. Hoe we tot en met 2017 verder gaan, blijft dus nog even spannend. Eén ding weet ik zeker: we doen het samen!

Sebastiaan Mulder

6 mei 2015