Regio Zwolle-Kampen: Gastvrijheid en bereikbaarheid

Gastvrijheid en bereikbaarheid zijn twee belangrijke thema’s in de regio Zwolle-Kampen. Met Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad (BBZKN) werken wij hieraan door bereikbaarheidsarrangementen en spitsmijdendeals te realiseren. Dit zorgt ervoor dat de regio beter te bereiken is, de spitsdrukte afneemt en mensen meer over hun mobiliteitsgedrag nadenken.

Soorten verkeer

BBZKN wil de bereikbaarheid van de regio Zwolle-Kampen vergroten en een gastvrij gebied zijn en blijven. Om de verkeersdrukte te kunnen regelen, is het van belang om onderscheid te maken tussen woon-werkverkeer en sociaal-recreatief verkeer. In onze regio is namelijk meer dan vijftig procent van het verkeer sociaal-recreatief.

Nadenkgedrag versus gewoontegedrag

Woon-werkverkeer is gewoontegedrag, het is niet eenvoudig om dat te veranderen. Sociaal-recreatief verkeer valt echter onder nadenkgedrag. Mensen die een dagje uit gaan, denken na over de manier waarop ze ergens naar toe gaan. Dit gedrag is gemakkelijker beïnvloedbaar en daar proberen wij op in te haken.

Bereikbaarheidsarrangementen

Dat doen we bijvoorbeeld door bereikbaarheidsarrangementen te realiseren. Zo hebben we gewerkt aan de site van Museum De Fundatie, één van de belangrijkste publiekstrekkers van de regio. Op deze site was weinig te vinden over de bereikbaarheid van de te boeken uitjes, denk aan een online routeplanner of de aanwezigheid van fietsenstallingen in de buurt. Door een bijdrage te leveren aan integratie van deze toepassingen, heeft de website nu een hoop meer bezoekers! 

Deze manier van werken hebben we ook toegepast bij de binnenstad van Zwolle. In Zwolle lijkt een aantal garages vol, terwijl op andere plekken in de stad nog genoeg plaats is. Om mensen te stimuleren hun auto op andere plekken te parkeren, organiseert de gemeente jaarlijks de campagne ‘In Zwolle is altijd plaats’.

Afgelopen jaar voegden wij daar een zogeheten Vroege Vogel Actie aan toe, in samenwerking met City Centrum, de vertegenwoordiging van ondernemers in de binnenstad. In alle parkeergarages, behalve de drukke, kon van 9 tot 11 uur gratis geparkeerd kon worden. Dit was een groot succes en zorgde ervoor dat de bereikbaarheid van de garages groter werd en de drukte in de stad verdeeld werd over de dag.

Spitsmijdendeals

Met spitsmijdendeals richten we ons vooral op woon-werkverkeer en werken we samen met onze koplopers. Dat zijn bedrijven die het thema ‘slim werken, slim reizen’ hoog in het vaandel hebben staan en hierin een voorbeeld zijn voor anderen. Zij hebben innovatieve ideeën op dit gebied, en wij ondersteunen die ideeën financieel vanuit ons bereikbaarheidsfonds als ze een bijdrage leveren aan onze doelstellingen.

Samen met het Deltion College, een van de koplopers, maakten we een mooie spitsmijdendeal, de zogeheten fietspendel. Er moest een oplossing worden gevonden voor overvolle bussen. Medewerkers van het college konden vaak niet meer mee met de bus, omdat deze vol stond met studenten. Door dertig studenten een pendelfiets aan te bieden, konden we de drukte verminderen. Dit bleek een groot succes, waardoor het Deltion College nu nog vijftig extra fietsen gaat aanbieden. Dit laatste gebeurt overigens zonder onze inbreng.

Beter Benutten 2

Aan het eind van dit jaar is Beter Benutten 1 afgerond en start Beter Benutten 2. We willen daarin nog meer de verantwoordelijkheid en sturing neerleggen bij de koplopers. We hopen dat zij verantwoordelijkheid willen dragen voor een thema of een bepaald gebied, zodat zij nog meer de richting bepalen en wij hen daarin faciliteren. Want als het goed is, is onze inbreng steeds minder nodig. Als bedrijven eenmaal bezig zijn met ‘slim werken, slim reizen’, gaat de rest meestal vanzelf.

Arnold Helfrich

13 oktober 2014