Regio Maastricht: Met Maastricht Bereikbaar op de goede weg

Op het gebied van infrastructuur staat Maastricht de komende jaren voor een aantal grote ontwikkelingen. Het werk voor de ondertunneling van de A2 is bovengronds bijna klaar, maar loopt nog door tot eind 2016. Daarnaast is de aanleg van de Tram Vlaanderen-Maastricht in voorbereiding. Bij het station komt een fietsenstalling voor 3.000 fietsen. En dan is er nog de Noorderbrug, een belangrijke verkeersader door de stad, die verlegd wordt om het verkeer beter te laten doorstromen.

Auto´s uit de spits

Maastricht Bereikbaar heeft zich ten doel gesteld eind 2014 dagelijks zoveel mogelijk auto’s uit de spits halen. Dat kan alleen als automobilisten hun gedrag structureel veranderen, wat we proberen te bereiken door samen te werken met een groot aantal werkgevers in de stad. De in totaal zo’n 20.000 medewerkers van deze convenantpartners van Maastricht Bereikbaar komen in aanmerking voor onder andere kortingsregelingen voor de aanschaf van een e-bike of een ov-abonnement. Ook organiseert Maastricht Bereikbaar voor hen pilots rondom slim werken (op afstand of op andere tijden). Werknemers van convenantpartners kunnen bovendien deelnemen aan de actie Burn Fat Not Fuel, waarmee we het structurele gebruik van e-bike en fiets stimuleren. Automobilisten die op deze vervoermiddelen overstappen, krijgen gedurende een jaar 10 cent voor iedere gefietste woon-werkkilometer, tot een maximum van 400 euro. Aan deze actie doen 120 medewerkers mee, die in de eerste helft van 2014 al 52.000 kilometer hebben gefietst.

Station met P+R-terrein

Nu de winterperiode er aankomt, neemt het animo voor de fiets misschien weer wat af. Dan is het P+R-terrein Maastricht Noord een goed alternatief voor werknemers die met de auto naar de stad willen. Automobilisten parkeren hier gratis en kunnen op doordeweekse dagen met de trein verder naar het centrum. In het weekend en op geselecteerde dagen, zoals feestdagen of dagen dat onze Belgische of Duitse buren vrij hebben, rijdt er elk kwartier een pendelbus vanaf het P+R-terrein naar de Maastrichtse Markt. Voor 1 euro reis je met maximaal vijf personen met de bus naar het hartje van de stad. Op zulke dagen rijdt ook de trein voor slechts 1 euro. We zien nu al dat deze inspanningen van Maastricht Bereikbaar effect hebben. Sinds de opening van het nieuwe station Maastricht Noord en het bijbehorende P+R-terrein in november 2013 hebben in een half jaar tijd al 35.000 mensen gebruik gemaakt van de bus- en treinverbinding naar het centrum.

Najaarschallenge

Voor de komende periode heeft Maastricht Bereikbaar een aantal nieuwe acties op stapel staan. We organiseren een najaarschallenge, waarbij we collega's uitdagen om in dertig dagen zoveel mogelijk met de fiets of het ov naar het werk te reizen. Deelnemers kunnen op die manier geld verdienen, dat ze onder meer kunnen inzetten voor een goed doel.

Blijvende gedragsverandering

Maar om daadwerkelijk een gedragsverandering tot stand te brengen, zijn acties alleen niet voldoende. Het is ook belangrijk om te investeren in goede voorzieningen. We merken dat het fietsverkeer in Maastricht groeit. Daarom bouwen we een nieuwe ondergrondse fietsenstalling bij het station en verruimen we de openingstijden van de stallingen. De afgelopen jaren hebben we in de binnenstad de auto steeds meer ondergronds laten parkeren, nu is de fiets aan de beurt.

De laatste stand van zaken (juni 2014) toont aan dat er per dag 988 minder ritten in de ochtendspits worden gemaakt. Daarmee zijn 12.600 autokilometers bespaard. Een mooi aantal, maar het is de uitdaging om deze cijfers de komende jaren verder te laten stijgen. We kijken daarom al vooruit naar het vervolg van Beter Benutten. Onze projectleiders zijn, in overleg met het ministerie, volop plannen aan het schrijven voor de periode 2015-2017. Daarbij zetten we weer in op fiets, ov, ITS-projecten, maar ook slim werken via de werkgevers. Op die manier komt ons doel binnen bereik: 3.000 auto’s per dag uit de ochtendspits.

John Aarts

24 september 2014