Groningen-Assen – Betere doorstroming door verkeersmanagement

Vanaf volgend jaar begint de ombouw van de Zuidelijke Ringweg in Groningen, een groot infrastructureel project dat de verkeersdruk op de rest van de regio zal doen toenemen. Om te zorgen dat de stad ook tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft, zet Groningen de landelijke Minder Hinder Aanpak in gang. Een van de onderdelen daarvan is verkeersmanagement: de huidige infrastructuur optimaal benutten om de overlast van de ombouw zoveel mogelijk te beperken.

Dynamische Route Informatie Panelen

Verkeersmanagement omvat verschillende maatregelen. Die worden uitgevoerd door het samenwerkingsverband Groningen Bereikbaar, waarvan de Beter Benuttenregio Groningen-Assen deel uitmaakt. Zo gebruiken we Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP’s) langs belangrijke stroomwegen om reizigers te informeren over actuele reistijden, vrije ruimte op P+R-terreinen en bustijden vanaf die terreinen. Ook geven we via DRIP’s informatie over omleidingen als gevolg van bijvoorbeeld werkzaamheden, incidenten of evenementen.

Parkeerverwijssystemen

Reistijden vormen de basis van het dynamische parkeerverwijssysteem dat we in gebruik nemen. Niet alleen laat dit systeem bezoekers van Groningen weten welke parkeergarages vol dan wel vrij zijn, ook krijgen de bezoekers bij vertrek uit de parkeergarage actuele informatie over de snelste weg naar de ring. Als er werkzaamheden, incidenten of evenementen plaatsvinden die de reistijd op één van deze routes beïnvloeden, laten we op dynamische borden alternatieve routes zien. Zo kunnen we het verkeer gelijkmatig verdelen over de beschikbare wegen.

Incident management

Als een incident heeft plaatsgevonden, zorgen we uiteraard dat de weg zo snel mogelijk vrij wordt gemaakt: incident management. We hebben op veel weglocaties camera’s opgehangen die ons helpen een inschatting te maken van bijvoorbeeld de hulpdiensten die nodig zijn en het benodigde bergmateriaal. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met gekwalificeerde bergers om binnen een bepaalde aanrijdtijd aanwezig te zijn met het juiste materiaal. De afhandeltijd van het incident neemt daardoor af en dat komt ten goede van de doorstroming en veiligheid.

Slim reizen

Overigens zetten we niet alleen in op weginfrastructuur. We stimuleren reizigers ook van andere modaliteiten gebruik te maken, zoals de fiets of bus in plaats van of aanvullend van de auto. Sterker nog: soms is het beter als forensen een dagje niet naar de stad reizen, bijvoorbeeld door thuis te werken. Wat dat betreft zijn er raakvlakken met Het Nieuwe Werken.

De meeste maatregelen rondom andere modaliteiten vallen onder ‘slim reizen’, net als verkeersmanagement onderdeel van de Minder Hinder Aanpak. In dit onderdeel spelen werkgevers – aangesloten bij Groningen Bereikbaar – een belangrijke rol. Zij proberen hun werknemers te charmeren van andere vervoerswijzen.

Weinig overlast

Al deze maatregelen moeten er uiteindelijk toe leiden dat de reiziger zo min mogelijk overlast ondervindt van de werkzaamheden. We hopen dat hij het aangepaste gedrag vasthoudt en dus ook na de werkzaamheden rond de Zuidelijke Ringweg gebruik blijft maken van alternatieve vervoerswijzen. Hiertoe hebben we in ieder geval eerst de overige belangrijke wegen opgeknapt en alternatieve vervoerswijzen aangeboden, zodat we vanaf volgend jaar een goed alternatief kunnen bieden voor de Zuidelijke Ringweg. In combinatie met bijvoorbeeld het verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement dat we toepassen, moet de reiziger zoveel mogelijk behoed blijven voor onverwachte en onbekende files.

Martijn Elting

6 augustus 2014