Regio Brabant: Reisplanner voor alle mobiliteitsvormen

De laatste jaren zijn steeds meer reisalternatieven beschikbaar gekomen. Denk aan de ov-fiets, carpoolen en deelautoconcepten als Car2Go. De verwachting is dat dit aantal de komende tijd alleen maar gaat toenemen. Dat maakt het plannen van een reis moeilijker: je moet verschillende reismogelijkheden aan elkaar koppelen. Binnen het PCP-project Multimodale Reisinformatie (MMRI) werken de provincie Noord-Brabant, vier regio’s en vijf consortia daarom aan een reisplanner die statische en dynamische reisgegevens van verschillende reisalternatieven integreert in één reisadvies.

Dynamische ov-planner met reisbewaking

Tijdens het evenement Planlab op 12 december 2013 presenteerden de vijf consortia de eerste resultaten van het MMRI-project. Go About is samen met Bedatadriven en HBConsult een van hen. Onze opdracht was een dynamische ov-planner te laten zien met reisbewaking. Dat wil zeggen: een planner die aangeeft waar en hoe laat de bus, trein, metro, tram en veerboot vertrekken en daarover ook actuele meldingen geeft.

Alle mobiliteitsvormen geïntegreerd

Natuurlijk is zo’n dynamische ov-planner al mooi, maar uiteindelijk streven we naar een reisplanner die rekening houdt met alle facetten van mobiliteit. Go About is druk bezig met de ontwikkeling daarvan. We leveren al technische diensten aan bijvoorbeeld Filewissel.nl, waarop je kunt zien of je sneller bent per auto of per trein. De planner houdt daarbij rekening met openbaar vervoer en fietsen en lopen naar het station, maar dat gaat ons nog niet ver genoeg. Voor vervoer met de auto willen we ook informatie over bijvoorbeeld P+R-locaties en parkeervoorzieningen integreren. Als je bus vertraging heeft, moet de planner dat aangeven, samen met een alternatief reisadvies dat op zijn beurt ook weer actueel is. Is het alternatief bijvoorbeeld vervoer met de auto? Dan moet de planner aangeven of er files staan en waar je de auto kunt parkeren. Ga je – ondanks de vertraging van je bus – alsnog je aansluiting halen? Ook dat moet dan zichtbaar zijn in de reisplanner.

Markt creëren

Alle vijf de consortia werken binnen MMRI aan eenzelfde soort oplossing, ieder met een eigen technologie, een eigen focus op de markt of een eigen model. Of dat het overzicht straks niet vertroebelt als er plots vijf reisplanners op de markt zijn? Dat zou juist onze grootste beloning zijn! Want dat betekent dat het werkt, dat er consolidatie moet plaatsvinden en dat we iets goeds gedaan hebben. Ons doel is namelijk het creëren van een markt. Er is allerlei data over mobiliteit beschikbaar, maar daar wordt in apps nog vrijwel niets mee gedaan, althans: niet in de combinatie en dynamiek die wij nastreven. Wij proberen dat gat op te vullen. Dat is een technische uitdaging.

Project Multimodale Reisinformatie

Tijdens Planlab presenteerden we van deze uitdaging de eerste resultaten. Als u op de hoogte wil blijven van het MMRI-project, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Dat door een mail te sturen naar info@plan-lab.nl, onder vermelding van ‘Nieuwsbrief MMRI’.

Jacco Lammers

24 januari 2014