Regio Groningen-Assen: 'Fietsmobiliteit staat voorop'

Het hoofdkantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is gevestigd vlak bij het Europapark, ten zuidoosten van Groningen. Er gebeurt veel in dit gebied. Zo is eind vorig jaar het nieuwe NS-station Europapark geopend en wordt in 2015 gestart met werkzaamheden om de huidige zuidelijke ringweg te verbeteren. Die werkzaamheden duren naar verwachting zo’n vier jaar.

Daardoor neemt de druk op het bestaande wegennet toe. DUO zit bij de ringweg om de hoek. Namens de dienst zoek ik daarom veel contact met andere grote bedrijven in de omgeving waarmee we mobiliteitsproblematiek gemeenschappelijk hebben. Hoe blijven we tijdens de ringwerkzaamheden blijvend bereikbaar? En hoe kunnen we het autoverkeer terugdringen, ook als de werkzaamheden zijn afgerond? Moeten we met de NS in overleg om het nieuwe station beter te kunnen gebruiken? En wat zijn de mogelijkheden op het gebied van P&R?

Fietsmobiliteit

Net als de bedrijven waarmee ik me over dit soort vragen buig, is DUO convenantpartner van  Ga slimmer reizen & werken, een samenwerkingsverband tussen werkgevers, werknemers en overheden in de regio Groningen-Assen. DUO doet vooral veel met fietsmobiliteit. In onze parkeergarage, die bijna klaar is, komen stallingen voor 1500 tweewielers, oplaadpunten voor elektrische fietsen en een fietsreparatiepunt. En op dit moment werken we al met een financiële vergoeding voor mensen die regelmatig met de fiets naar kantoor komen. Ook voor elektrische auto’s komen overigens oplaadpunten in de nieuwe garage. Maar we blijven ons vooral focussen op fietsen.

Van 300 naar 1000 thuiswerkers

Bij de bouw van de parkeergarage is trouwens ook rekening gehouden met de opmars van Het Nieuwe Werken. Voor 10 FTE hebben we 8 werkplekken. Werknemers kunnen tokens aanvragen om thuis te werken. In twee jaar tijd is het aantal uitgewezen tokens toegenomen van 300 naar 1000!

Geen openbare garage

Naast thuiswerken en fietsen naar kantoor speelt natuurlijk ook het nieuwe NS-station een rol bij het verbeteren van de bereikbaarheid van de Groningse Zuidas. We stimuleren klanten om met het openbaar vervoer naar ons hoofdkantoor te komen en benadrukken dat onze parkeergarage geen openbare garage is. Externen en mensen uit de stad kunnen er met hun auto niet bij.

Het is wel bijzonder om te zien hoe opvattingen in korte tijd kunnen veranderen. Zes jaar geleden werd de vraag om een nieuwe parkeergarage al gesteld. Nu zou ik vanuit het oogpunt van duurzaamheid de omvang van de parkeergarage hebben gehalveerd (voor DUO van 450 naar 220). Maar met onze fietsfaciliteiten in de garage proberen we dit aspect alsnog voorop te stellen.

Piet Koehorst

14 mei 2013