Regio Zwolle Kampen Netwerkstad: Zwolle moet in de top tien van gastvrije steden

‘Een gastvrije regio en stad, dat is onze ambitie en die ambitie willen we realiseren door een goede bereikbaarheid. Dat was onze voornaamste motivatie om aan te sluiten bij het programma Beter Benutten’, aldus Scheper.

‘Een gezamenlijk belang bij partners en regio is een nadrukkelijk vertrekpunt in onze aanpak. We stimuleren, faciliteren en jagen aan. Als overheid hebben we niet voldoende financiën om alles zelf te realiseren. Daarmee komt de gezamenlijke verantwoordelijkheid ook tot uiting als het om gastvrijheid en bereikbaarheid gaat. Want als regio, als stad, als ondernemers en instellingen hebben we tenslotte allemaal belang bij gastvrijheid en daarmee bereikbaarheid’, vertelt Michiel Scheper.

‘In onze aanpak staan vier knelpunten  in Zwolle centraal. Daarop willen we gericht interveniëren, ook richting doelgroepen. Hier benadrukken we bijvoorbeeld de rol van onze koplopers (bijvoorbeeld Wehkamp.nl), waarvan we commitment vragen door zich in te zetten om buiten de spits te reizen of bijvoorbeeld met onderwijsinstellingen om lesroosters aan te passen. We hebben een bereikbaarheidsarrangeur die vooral het veld moet enthousiasmeren, van elkaar moet laten leren en helpen met het realiseren van dergelijke initiatieven.’

Dat infrastructurele aanpassingen hinder veroorzaken is niet nieuw. ‘Dat willen we managen door onder andere een goede informatievoorziening op te zetten. Hier komen Beter Benutten en de ontwikkeling van de stad bij elkaar en versterken zij elkaar. Voorwaarde daarbij is goede data-inwinning. Om de bereikbaarheid te verbeteren geleiden we onze bezoekers met informatiesystemen en met gastheren en -vrouwen. Zij zijn daadwerkelijk aanwezig op knooppunten om direct te kunnen ingrijpen en om in informatie te voorzien. Daarmee zijn we er natuurlijk niet, want de informatie moet ook leiden tot een gedragsverandering bij reizigers. Ook die gedragsverandering is een belangrijk element in onze aanpak; hoe kunnen we mensen verleiden door niet in de spits of niet met de auto naar een groot evenement te komen?’

Om de maatregelen te kunnen beoordelen op hun effecten, wordt er nu een meting verricht waarvan de resultaten rond juli bekend worden. ‘De eerste signalen zijn positief: de gastvrouwen en heren worden goed ontvangen. Wat we in ZKN voorstaan is dat we bezoekers, maar ook werknemers, werkgevers en scholen een arrangement kunnen bieden. Wil je bijvoorbeeld het museum de Fundatie bezoeken dan kun je online een parkeerplaats reserveren of een combinatie maken met een lunch tussen de middag bij een nabij gelegen voorziening. Kortom, advies van deur tot deur.’

‘Ik kom niet uit de fysieke infrahoek, maar juist het feit dat we partners zijn en gedeelde verantwoordelijkheid hebben en voelen bij een goede bereikbaarheid maakt het programma Beter Benutten voor mij waardevol. De focus is dat je in afhankelijkheid en samen werkt aan een betere bereikbaarheid en daar hebben we allemaal belang bij’, besluit Michiel Scheper.

Michiel Scheper

26 april 2013