Beter Benutten creëert bewustwording in de Cleantech Regio

Beter Benutten creëert bewustwording in de Cleantech Regio

‘Beter Benutten past uitstekend bij onze filosofie’, vindt Jos Penninx, portefeuillehouder Duurzame Mobiliteit van de Cleantech Regio. ‘We krijgen in deze regio echt dingen voor elkaar op het gebied van mobiliteit. De afgelopen jaren hebben we succesvol ingezet op de fiets als alternatief voor de auto.’

‘De samenwerking tussen de drie steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen is zeer goed. We zijn dan ook erg blij met Beter Benutten. Het is ontzettend belangrijk om in de denkwereld van burgers en bedrijven te kruipen. Ik ben erg positief over de stappen die we de afgelopen jaren hebben gezet. De mobiliteit is vooral verbeterd door een gerichte gedragsaanpak en focussen op bewustwording. Zo krijgen wij werkgevers mee die hun medewerkers stimuleren om vaker te fietsen. Onze acties om een keer een e-bike te proberen, bijvoorbeeld nu de Oude IJsselbrug in Zutphen vanwege werkzaamheden gesloten is, doen het ook erg goed. Mensen blijven de e-bike ook na de testperiode gebruiken. We zitten hier in een gebied met sterke verbindingen tussen steden; een daily urban system. De afstanden voor woon-werkverkeer zijn goed geschikt voor de e-bike. Ook met de verbetering van regionale fietsroutes zoals tussen Apeldoorn en Deventer, stimuleren we het fietsgebruik als alternatief voor de auto.’

Samenwerken aan een schone toekomst

‘In de Cleantech Regio werken we met de zeven Stedendriehoekgemeenten met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een schone toekomst.  Daarmee koerst de regio op een duurzame economie en samenleving. Een schone toekomst, waarin energieneutraliteit speerpunt is en economie en ecologie hand in hand gaan.

Het komende halfjaar blijven we tegen het licht houden hoe onze projecten lopen en blijven we inzetten op het gebruik van de fiets en focussen we op gedrag en slimme oplossingen zoals ITS. Verder willen we het komend jaar, maar ook daarna, het bedrijfsleven steeds meer meenemen. Binnen de regio leeft het thema fiets enorm. In ieder weekblad dat je openslaat staat wel een publicatie over fietsroutes, over onze ervaaracties met e-bikes of de high speed bike.’

Focus verbreden

‘Onlangs hebben we een plan gepresenteerd voor de jaren 2018-2021. De fiets blijft ook de komende jaren een speerpunt, maar we verbreden ook onze focus. We gaan daarnaast ook inzetten op duurzame mobiliteit, innovatie en logistiek. Iedereen binnen de regio is daar erg enthousiast over. Op deze manier kunnen we de lessen uit Beter Benutten voortzetten en ons zo in blijven zetten voor deze regio.’

Jos Penninx

2 augustus 2017