Rotterdam durft te experimenteren voor een goede bereikbaarheid

‘In 2008 startten we de Verkeersonderneming om de verbreding van de A15 te begeleiden. We zijn uitgegroeid tot een partner van Rotterdam op het gebied van mobiliteitsmanagement. Daar zit ook de link met Beter Benutten.’ Aan het woord is Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf Rotterdam. ‘Toen Beter Benutten begon, zijn we aangehaakt.’

‘Binnen Beter benutten zijn er veel kleine projecten, die gezamenlijk tot een groot resultaat leiden.  Wat ik zo mooi vind, is dat er niet alleen aandacht is voor infrastructuur, maar juist ook voor de factor gedrag. In de regio Rotterdam werken we intensief samen met marktpartijen. De mobiliteitspakketten en diensten die we aanbieden zijn deels door Beter Benutten en deels door marktpartijen gefinancierd, dat is uniek!’

Structurele resultaten

Dit alles heeft gelukkig ook tot mooie resultaten geleid: 14.000 structurele spitsmijdingen in de regio. Dat is iets waar we trots op mogen zijn. Bovendien vind ik dat er echt een mentaliteitsshift heeft plaatsgevonden. We merken dat werkgevers het steeds normaler vinden om mee te denken over de mobiliteit van werknemers en de bereikbaarheid van hun locatie en ook zelf initiatieven nemen.’

Data-analyse

‘Ook de komende jaren blijven we ons op deze manier inzetten voor de mobiliteit in de regio Rotterdam. We gaan wel meer inzetten op data-analyse. Bij de Verkeersonderneming doen we dat momenteel al. Uit die data blijkt bijvoorbeeld dat in onze regio er op vrijdagochtend tussen 6 en 9 uur ’s ochtends net zoveel verkeer is als op andere doordeweekse dagen rond die tijd. Op vrijdag is er alleen geen file. Dankzij deze data-analyse kunnen we zien dat dit komt omdat het personenvervoer op vrijdag wat later op gang komt, waardoor de vervoersstroom wat meer uit elkaar getrokken wordt. De vraag wordt de komende jaren hoe je het zo kunt managen dat dit op andere dagen ook het geval is.’

Niet verslappen

‘We zijn binnen de regio Rotterdam goed bezig. We blijven werken aan een goede bereikbaarheid van de regio. De kracht is om te durven te experimenteren en het tempo van die ambitie niet te laten verslappen.’  

Ronald Paul

2 augustus 2017