Haaglanden blijft inzetten op mobiliteitsmanagement

‘In de regio Haaglanden hebben we een lange en succesvolle geschiedenis met mobiliteitsmanagement’, vertelt Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West. ‘In 2012 hebben we dat een vervolg gegeven door de samenwerking met Beter Benutten te starten. Ik kijk met veel genoegen terug op die samenwerking.’

‘De behoeften van werkgevers, werknemers en reizigers staan bij ons centraal. Beter Benutten heeft ons geholpen met de ontwikkeling van de werkgeversaanpak. Hierdoor konden we tot een kordate, ondernemersgerichte aanpak komen, waarbij we uit zijn gegaan van het eigen belang van ondernemers en werkgevers, geen top-down-benadering.’

Ondernemersontbijt

‘In het kader van Beter Benutten hebben we perfecte samenwerkingsverbanden kunnen organiseren met wat nu de metropoolregio Rotterdam/Den Haag heet. Het programma heeft zijn borging gehad in de gebiedsgerichte aanpak. Hierdoor konden we heel concreet en herkenbaar bezig zijn voor werkgevers. Een goed voorbeeld hiervan is het ondernemersontbijt, dat we vijf keer per jaar organiseren. Bedrijven die deelnemen aan het convenant van Bereikbaar Haaglanden kunnen hier best practices uitwisselen op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteitsbudgetten, stimuleringsprogramma’s voor de fiets, OV en logistiek vervoer. Op die manier hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden en krijg je een hele menukaart aan mogelijke best practices, die iedereen kan inzetten.

Cruciaal zijn in mijn ogen de mobiliteitsmakelaars. Dankzij hun inzet kun je bottom-up met elkaar en met de overheid werken aan een ondernemersgerichte aanpak van mobiliteitsmanagement. De komende periode blijven zij zich dan ook zeker inzetten, en ook vanaf 2018. Verder loopt een aantal projecten nog door, met name op het gebied van infrastructuur. We zijn bezig deze te verankeren in de organisatie.’

Speerpunten 2018

‘In 2018 blijven wat ons betreft de ondernemersgerichte aanpak, publiek-private samenwerkingen en werkgeversaanpak belangrijke speerpunten. Daarnaast zijn er ook nieuwe uitdagingen, zoals duurzame mobiliteit. Ook willen we innovatieve plannen gaan stimuleren via een soort markplaats.

De nieuwe aanpak moet in mijn ogen herkenbaar zijn voor ondernemers, net zoals nu het geval is. Je merkt dat Bereikbaar Haaglanden bekend is bij werkgevers. Bekendheid leidt tot betrokkenheid. Daarom is het van belang dat ook vanaf 2018 voor iedereen duidelijk is wat de doelen zijn. Het moet concreet zijn en niet te ingewikkeld en we moeten verder bouwen op wat we hebben.’

Bert Mooren

2 augustus 2017