Beter Benutten: de succesvolle ontdekkingsreis gaat verder

Beter Benutten: de succesvolle ontdekkingsreis gaat verder

‘Zes jaar Beter Benutten heeft mooie resultaten opgeleverd: een gezamenlijke regionale aanpak met honderden maatregelen is gerealiseerd.  Dat is gelukt door anders te kijken, met andere partners samen te werken en vooral door aan te sluiten op het gedrag van reizigers en hun reismotieven. Het is mooi om te zien dat deze ontdekkingsreis naar een nieuwe werkwijze en naar nieuwe oplossingsrichtingen steeds meer onderdeel geworden is van onze werkwijze, onder andere in het MIRT’, aldus programmadirecteur Jan-Bert Dijkstra.

‘De komende maanden gaan we vooral aan de gang met het afronden van de verschillende maatregelen en zorgen we ervoor dat de thema’s onder de aandacht blijven. Daarnaast kijken we natuurlijk naar wat het programma gebracht heeft in harde cijfers. Hebben de uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk effect? En wat kunnen we leren van deze resultaten? Als we daar inzicht in hebben, bepalen we met welke onderdelen we stoppen en waar we juist mee doorgaan.

Eerder dit jaar tijdens het Beter Benutten-congres in Amsterdam hebben we met elkaar afgesproken dat we doorgaan met deze manier van werken. De vraag is wat we er dan precies onder verstaan en welke doelstellingen centraal staan. De afgelopen jaren is spitsmijden een belangrijk thema geweest. Dat gaan we in ieder geval verbreden door ook te kijken naar duurzame mobiliteit en CO2-uitstoot.

Kortom, de focus verschuift. Op sommige punten worden de doelstellingen de komende tijd samen met alle partners in de regio’s aangescherpt en uitgebreid. De focus ligt daarbij wat IenM betreft nog meer dan nu op nieuwe, innovatieve maatregelen en op het doorontwikkelen van succesvolle maatregelen. Wat we sterker aanzetten is dat maatregelen opschaalbaar moeten zijn en effect moeten hebben op de lange(re) termijn. Blijvend is dat gedrag en doelgroepen centraal staan in de aanpak. In het BO-MIRT van het najaar hopen we over deze nieuwe aanpak voor slimme, duurzame mobiliteit met onze regionale partners concrete afspraken te kunnen maken.’

Jan-Bert Dijkstra

3 augustus 2017