Spitsbattle: scholieren en studenten bedenken oplossingen voor minder vol OV

Goede ideeën ontstaan niet alleen in de hoofden van professionals. Ze kunnen overal en bij iedereen het licht zien, in de kroeg, wegdromend tijdens college of onderweg in een (te) volle bus of trein. Die creativiteit willen we graag aanboren voor originele ideeën om de ochtendspits te ontlasten. Daarom houdt Groningen Bereikbaar, samen met de Groningse onderwijsinstellingen, de Spitsbattle. Dit is een wedstrijd voor scholieren, studenten en docenten om oplossingen te bedenken voor minder volle bussen en treinen in de ochtendspits.

Het openbaar vervoer zit ’s ochtends overvol in en rond Groningen. Het merendeel van de reizigers zijn scholieren en studenten. Groningen is een echte studentenstad, met ruim 77.000 studenten op het MBO, HBO en de universiteit. Ongeveer 30% woont buiten de stad. Zij reizen elke dag naar hun onderwijsinstelling in de stad Groningen. In deze stad gaan ook circa 13.500 scholieren naar hun middelbare school. Ongeveer 25% woont buiten de stad Groningen. Ook een deel van deze groep pakt de bus of trein naar school. Straks verwachten we extra drukte op de weg en in het openbaar vervoer, als de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg en het stationsgebied zijn begonnen.

In de Beter Benutten-regio Groningen-Assen werken onderwijsinstellingen, scholieren, studenten, overheden en vervoerders samen rond het thema Onderwijs & Bereikbaarheid. Ons gezamenlijk doel is om alle werknemers, scholieren en studenten op het juiste moment, snel en veilig op hun schoollocatie te krijgen, terwijl het tegelijkertijd minder druk is op de weg en in het openbaar vervoer. Samen zetten we projecten op om de ochtendspits in het OV te ontlasten. Denk bijvoorbeeld aan projecten om het gebruik van de e-bike te stimuleren onder scholieren of subsidie aan scholen die later beginnen.

Met de Spitsbattle halen we ook oplossingen van de scholieren en studenten zelf binnen. Groningen Bereikbaar zoekt vooral naar kleinschalige oplossingen gericht op onderwijsinstellingen en in te voeren op schoollocaties. Het gaat niet alleen om het ‘denkwerk’. We willen goede oplossingen graag in de praktijk toepassen. Naast een geldprijs voor de 3 winnaars, kunnen de beste ideeën een financiële bijdrage krijgen voor verdere uitwerking en uitvoering ervan. Het gaat om maximaal 50% van de kosten. De Spitsbattle wordt gefinancierd vanuit Beter Benutten regionaal spoor.

En die creatieve ideeën zijn er. Op driekwart van de campagne, die de hele maand april duurt, hebben we al meer dan 60 inzendingen binnen. Ook zijn er prachtige oplossingen uit onze eerste battle, die in november plaatsvond. Zeven teams van Groningse onderwijsinstellingen gingen toen een dag de strijd met elkaar aan om het beste idee voor een minder vol OV. De teams bestonden uit scholieren, studenten en docenten van grote VO-, MBO-, HBO- en WO-scholen in Groningen. Team Noorderpoort won deze battle. Hun oplossing: studenten die een voldoende staan, kunnen de lessen het eerste uur op afstand, via een livestream volgen en thuis opdrachten maken. Leerlingen die onvoldoende staan, moeten wel naar school komen.

De Spitsbattle duurt t/m 30 april. Op 18 mei maken we bekend wie de 3 winnaars zijn, tijdens onze derde Onderwijsdag Bereikbaarheid. Op deze dag laten we onderwijsinstellingen, studenten en vervoerders zien welke vooruitgang we boeken in onder meer het stimuleren van de e-bike en anders roosteren. Ook dagen we de scholen uit om een oplossing uit de Spitsbattle te ‘omarmen’, deze met leerlingen uit te werken en in te voeren op hun eigen schoollocatie. Zo houden we Groningen samen bereikbaar, ook tijdens grootschalige werkzaamheden aan wegen en spoor.

Kirsten Noyons, communicatieadviseur Groningen Bereikbaar

Kirsten Noyons

20 april 2017