‘Er gebeuren hele mooie dingen in Leeuwarden!’

Leeuwarden is een regio waar veel gebeurt op het gebied van spitsmijden. Als programmaregisseur kijk ik naar het geheel van al deze projecten en ben ik de schakel tussen het mooie samenwerkingsverband dat we hier hebben. Provincie, gemeente, Rijkswaterstaat, het ministerie en VNO-NCW/MKB Noord werken nauw samen met bedrijven en organisaties in de regio. Dit komt allemaal samen in de werkgroep Werk Slim, Reis Slim.

Met deze werkgroep proberen we op zoveel mogelijk manieren spitsmijdingen te realiseren. Iedere partner binnen deze samenwerking heeft projecten waar hij verantwoordelijk voor is, zowel financieel als organisatorisch. Zo is de gemeente veel bezig met fietsstimulering en spitsmijdend parkeren en voert de provincie vooral ov-projecten uit en staat Rijkswaterstaat aan de lat voor Goederenvervoer en ITS. Vanzelfsprekend raken deze projecten elkaar soms. Zo hebben we bijvoorbeeld ov-plus-plaatsen op strategische knooppunten in de regio. Hier kun je goed en veilig je fiets stallen of je auto parkeren en vervolgens met het hoogwaardig openbaar vervoer naar de stad. Daar raken projecten elkaar, waardoor de partners hierin samenwerken. Die samenwerking is er dus als deze nodig is.

Ik heb hierin een spilfunctie; zorgen dat de partijen elkaar vinden en goede afspraken maken binnen deze projecten. Bovendien kijk ik waar zij elkaar kunnen versterken en of er projecten verbonden kunnen worden. Ook moeten vooral omringende bedrijven ervan af weten. Dat zijn er ondertussen meer dan 60, waarmee zo’n 50% van het aantal werknemers in Leeuwarden georganiseerd is. En bijvoorbeeld de 20 fietshandelaren in de regio niet te vergeten, die werknemers interessante aanbiedingen voor de aanschaf van een e-bike doen.

Spitsmijdingen realiseren is van groot belang. Dat kun je bereiken op verschillende manieren. Zo hebben wij enige tijd geleden het spitsmijdend parkeren ingevoerd. Dit houdt in dat als je buiten de spits parkeert, je 90% korting krijgt op het parkeertarief. Dit is tegelijkertijd ingevoerd met het betaald parkeren. Die maatregelen samen hebben ervoor gezorgd dat zo’n 380 spitsmijdingen per dag zijn gerealiseerd. Aan de ene kant komt dat dus door het invoeren van betaald parkeren (wat ongeveer 260 spitsmijdingen per dag minder betekent) en aan de andere kant door het spitsmijdend parkeren (ongeveer 120 spitsmijdingen).

Twee weken terug hadden we een werkgeversbijeenkomst. Naast dat we het voorlopige succes van onze aanpak hebben gevierd, hebben we hier de slimme reisformule geïntroduceerd. Met de huidige aanpak bereiken we namelijk al flink wat werknemers, maar nog lang niet allemaal. Deze formule is voor de werknemers bedoeld die nog niet van onze projecten op de hoogte zijn.

Met de slimme reisformule bieden we werknemers een heel laagdrempelig alternatief voor hun reisgedrag. Het gaat niet zover als een persoonlijk reisadvies, maar we maken mensen bewust van de alternatieven die er zijn om naar hun werk te reizen. We proberen daarbij zoveel mogelijk een advies op maat te maken. Stel, je woont in Drachten en moet iedere dag naar het centrum van Leeuwarden. De slimme reisformule geeft je dan de opties die je hebt om deze route af te leggen en je daarbij bewust te maken van het meest geschikte alternatief. Bijvoorbeeld je auto of fiets parkeren op het Transferium Drachten en met comfortabel OV naar Leeuwarden. Of met de auto tot aan Leeuwarden en daar op P+B Hemriksein een fiets pakken.

Dat er een hoop gebeurt in Leeuwarden staat dus wel vast. Het mooie aan de werkgroep Werk Slim, Reis Slim is bovendien dat er continu nieuwe dingen worden bedacht, om op die manier het aantal spitsmijdingen te laten toenemen. Interessant is bijvoorbeeld ook het project Truckspotting dat Leeuwarden onlangs gestart is en ook weer verrassende inzichten geeft. Wordt dus vervolgd!

Martin Dijkstra

16 maart 2017