Organisaties in de regio kunnen zelf een enorme bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid

Als mobiliteitsmakelaar heb ik inzicht in wat passend is voor een organisatie. De meeste organisaties ondersteunen hun medewerkers al bij het maken van slimme keuzes in het woon- werkverkeer. Slim werken en slim reizen kan veel betekenen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid, maar ook op het vlak van kosten, bewust en anders werken of slimme inzetbaarheid van werknemers. Met als resultaat dat de organisatie aantrekkelijker en beter bereikbaar is en de concurrentiekracht wordt vergroot.

Analyse en mobiliteitsscan

Ik kijk altijd eerst welke knelpunten bedrijven ervaren, welke wensen zij en hun werknemers hebben en ik informeer hen onafhankelijk over relevante mogelijkheden. Bovendien kan ik helpen met het vergroten van inzicht door het aanbieden van een mobiliteitsscan die duidelijk maakt waar de potentie voor slimmer reizen zit.

Wanneer een keuze is gemaakt, ondersteun ik werkgevers bij het invoeren van mobiliteitsmanagement maatregelen. Ook zorg ik ervoor dat organisaties van elkaar leren, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten over Het Nieuwe Werken, over mobiliteitsbudgetten en de nieuwe reiskostenregeling. Op deze manier kunnen werkgevers van elkaar leren wat wel en niet werkt en elkaar inspireren.

Ook voor zakelijk verkeer

Het gaat niet alleen over woon-werkverkeer, maar ook over zakelijke verplaatsingen. Moet je wel elke keer naar die klant toegaan of kun je ook bellen? Moeten medewerkers van een bedrijf dat vestigingen heeft in het hele land, pendelen voor een bespreking of kunnen ze beter afspreken op een centraal punt? Ik probeer iets verder te denken dan alleen: 'Dan ga je maar met de bus.'

Mobiliteit

Sinds enkele jaren kunnen twaalfhonderd medewerkers van Vodafone zelf de locatie en tijd bepalen waarop ze werken. Per medewerker zorgt dit beleid voor 750 kilo minder CO2, een afname van 25%. En thuiswerkers declareren geen kilometers.

Bovendien is mobiliteit een stevige kostenpost bij een organisatie: na de salarissen en huisvesting komen de kosten van mobiliteit op de derde plek. Je ziet dat mobiliteitsmanagement al door meerdere organisaties wordt ingezet om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, de juiste medewerkers te verwerven en een gezonde bedrijfsvoering te bewerkstelligen. Het aardige van mijn werk is dat ik bruggen kan bouwen tussen de belangen van werkgevers en de doelen van de overheid.

Bert Jan Huegen is in dienst van VNO-NCW Midden en werkt voor de gemeente Arnhem en Nijmegen

Bert Jan Huegen

13 maart 2017