Regio Twente: Innovatief mobiliteitsmanagement in de Twentse kennisregio

Twente is een innovatieve kennisregio met een sterk ontwikkeld Daily Urban System. Er zijn nauwe verbindingen tussen Almelo, Hengelo, Enschede en het omliggende gebied. Van de Twentenaren werkt 83% binnen de regio en liefst 90% van alle verplaatsingen speelt zich binnen Twente af.

Maar de schakelfunctie van Twente reikt nog verder. Onze regio is een logistiek knooppunt met een belangrijke achterlandfunctie voor de haven van Rotterdam. De containerterminal in Hengelo is de grootste binnenhaven van Nederland. Twente vormt een schakel tussen de Randstad, de rest van Nederland en Noord- en Oost-Europa. De A1 en het Twentekanaal zijn daarbij de belangrijkste verbindingen. Files aanpakken en, beter nog, voorkomen is voor ons een vanzelfsprekendheid. Het programma Beter Benutten past daar uitstekend bij.

Betere bereikbaarheid

Om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, werkt Twente samen met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Dat doen we onder meer via Twente Mobiel, ons mobiliteitsmanagementplatform. Met onze partners trekken we ook gezamenlijk op in het kader van Beter Benutten. Bij het bezoek van minister Schultz aan Twente op 12 juli 2012 was een groot aantal Twentse bedrijven en instellingen aanwezig. Onder hen is veel draagvlak voor het programma Beter Benutten.

In het kader van dit programma zet Twente in op een mix van maatregelen: verbeteringen van het regionale hoofdwegennet, fietsstimulering, openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement via Twente Mobiel. Daarbij maken we gebruik van de innovatieve kracht van de Twentse kennisregio.

Innovatieve maatregelen

Een voorbeeld van dat laatste is i-Zone, een project dat draait op een app voor de smartphone. Het project meet persoonlijke verplaatsingen, geeft een overzicht van de verkeerssituatie en biedt incentives om buiten de spits te reizen. Het doel is om de toekomstige deelnemers bewuster om te laten gaan met mobiliteit, dus om slim te werken en slim te reizen, en zo een gedragsverandering teweeg te brengen.

Een andere innovatieve maatregel is Beter Benutten Schooltijden. Dit is een proef waarbij het ROC van Twente niet de laatste, maar de eerste college-uren als overleg- en reserve-uren gebruikt. Hierdoor verschuift het reismoment van de leerlingen en wordt de ochtendspits ontlast voor de forens. Ook krijgen de locaties informatieschermen om leerlingen te informeren over bustijden en mogelijke stremmingen. De opbrengsten van het openbaar vervoer stijgen en er kan over de hele dag een hogere frequentie in de dienstregeling geboden worden.

Fietssnelweg

In Twente is de elektrische fiets bij de forens sterk in opkomst: 2% van de werkenden maakt hiervan gebruik. In Hengelo is dit zelfs 6%. Twente realiseert daarom de fietssnelweg F35. Dit is een snelle, comfortabele, veilige en non-stop fietsverbinding tussen Nijverdal en Enschede. Er zijn zijtakken van Vriezenveen naar Almelo en van Oldenzaal naar Enschede. Door de opkomst van de elektrische fiets wordt het concept fietssnelweg steeds interessanter voor weggebruikers. En de fietssnelweg draagt ook bij aan duurzaamheid en de gezondheid van de Twentse burgers

De reiziger centraa

Bij Beter Benutten gaat het uiteindelijk om de reiziger, die staat centraal. Daarom vragen wij de Twentse burger naar zijn mening over het openbaar vervoer in de regio. Het Digitaal Reizigerspanel Twente is een initiatief van ROCOV, Connexxion, Syntus en Regio Twente. Inwoners van Twente kunnen lid worden van dit panel en hun mening geven. De onderwerpen variëren van de OV-chipkaart tot en met het aanbod aan reisinformatie en kaartsoorten. We gebruiken de uitkomsten om het aanbod van openbaar vervoer en reisproducten af te stemmen op de diverse gebruikersgroepen. En daarmee staat de reiziger ook in deze Beter Benutten maatregel centraal.

Jan Bron

11 maart 2013