Verslagen werkgroepen

Binnen het Partnership Talking Traffic komen uiteenlopende onderwerpen ter sprake in verschillende werkgroepen (Techniek, Randvoorwaarden, Communicatie, Informatievoorziening weggebruikers), waarin alle partners vertegenwoordigd zijn. Via deze pagina bieden wij u graag inzage in de verslagen van deze werkgroepbijeenkomsten, de besluitvorming en de achtergronden hiervan.

Techniek

Technische keuzes en implementatiebesluiten om de keten werkend te krijgen

 

Randvoorwaarden

Invullen van de randvoorwaarden ten aanzien van de technische keuzes

 

Communicatie

Positionering en publiciteit van het Partnership Talking Traffic

 

Informatievoorziening weggebruiker

Ontwikkelen gebruikersinterface ten behoeve van de weggebruiker

 

Evaluatie

Opzet, inrichting en uitvoering evaluatie conform het RfP