Brabants mobiliteitsnetwerk brengt partijen samen voor slimme oplossingen

Waar?

Regio Brabant

Wat?

  • Partijen op zoek naar mobiliteitsoplossingen komen samen
  • Het Brabants mobiliteitsnetwerk faciliteert, inspireert en brengt kennis in
  • Voorbeeld: elektrische autopool Paleiskwartier Den Bosch

Het Paleiskwartier in Den Bosch zet in op eigen verantwoordelijkheid

Meer dan 20.000 mensen wonen, werken, studeren en leven in het Paleiskwartier, gelegen naast het centraal station in Den Bosch. De toplocatie is zó succesvol dat de bereikbaarheid eronder lijdt. Het Brabants mobiliteitsnetwerk (Bmn) vormt met de betrokken partijen een community om samen een goed bereikbaar Paleiskwartier te realiseren. Het Bnm verbindt partijen die vanuit een gedeelde visie en ambitie samenwerken aan concrete oplossingen voor lokale en regionale mobiliteitsvraagstukken.

'Paleiskwartier Elektrisch is de eerste elektrische autopool van Nederland die door meerdere bedrijven wordt gedeeld. Het samenwerkingsverband wordt op dit moment uitgebouwd tot een coöperatie gefinancierd door partijen uit de community.'

In de Elektrische autopool werken vraag- en aanbodzijde samen

Elektrisch rijden in het Paleiskwartier is mogelijk sinds de introductie van een deelautosysteem met elektrische voertuigen. Doelstelling is om een sluitende business case te vinden door elektrisch rijden te combineren met deelauto’s voor bedrijven en instellingen.

'Het opladen van elektrische voertuigen heeft belangrijke gevolgen voor parkeren in de openbare ruimte. De ervaringen uit het Paleiskwartier leveren een belangrijke bijdrage aan het leren over opladen in de openbare ruimte en daardoor voor de financiën van de gemeente 's-Hertogenbosch. Deze vraagstukken spelen ook in andere gemeenten.'

Ervaringen in de praktijk

De behoefte van de gebruikers staat centraal. De auto’s staan op locatie bij de deelnemende bedrijven, zodat altijd een auto om de hoek beschikbaar is. In de centrale parkeergarage staan ook elektrische deelauto’s voor algemeen gebruik. Binnenkort zijn deze ook beschikbaar voor de bewoners van de wijk. Auto’s zijn te reserveren via een online systeem of de app. Alle medewerkers van de deelnemende organisaties gebruiken de auto’s voor zakelijke ritten en alleen de werkelijk gereden kilometers en gebruikte tijd worden in rekening gebracht. Dit betekent een flinke kostenbesparing. Ook particulier gebruik wordt binnenkort mogelijk. De voertuigen worden optimaal ingezet: van 90 procent stilstand naar continu gebruik, zowel tijdens werkuren als in het weekend.

Vraag en aanbod werken samen

De ondersteunende diensten van Nissan, Weener XL, MobilityMixx, ProLease zorgen voor startklare auto’s. Medewerkers van deelnemers, zoals de gemeente ’s-Hertogenbosch, Brabant Water, Avans Hogeschool, HAS Hogeschool, Helicon, Hevo, Ricoh en VanLanschot, zijn op die manier verzekerd van duurzaam vervoer.