Gekoppelde regionale informatiesystemen geven realtime reisinformatie

Waar?

Provincie Zuid-Holland

Wat?

  • Blauwe Golf Verbindend brengt datastromen bij elkaar
  • Brugwachter wordt verkeersleider
  • Verkeer in de regio weet wanneer de brug opengaat en kan reisplanning aanpassen

Reizigers weten wanneer de brug opengaat en passen vertrektijd of route aan

In Zuid-Holland zijn verschillende informatiesystemen uit de regio aan elkaar gekoppeld. Op die manier komt veel reisinformatie bij elkaar in een database en die gegevens worden via de grote service providers doorgegeven aan reizigers op het water en op de weg. Gebruikers van de informatie kunnen hun reisgedrag beter plannen.

'Informatie over hoe laat een brug of sluis open gaat, is heel waardevol. Een schipper kan zijn snelheid aanpassen zodat hij niet hoeft te wachten voor een dichte brug of sluis. Een automobilist kan iets later van huis gaan, zodat hij niet in de file komt voor een geopende brug.'

Frans Tillema, ministerie van Infrastructuur en Milieu

De gebundelde informatiestromen worden doorgesluisd naar de serviceproviders: Fairway Information Systems (FIS) voor de scheepvaart en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) voor het wegverkeer.

Marktpartijen ontwikkelen de kwalitatieve apps

De regio is eigenaar van de verzamelde data uit de lokale informatiesystemen. De marktpartijen worden nu op de beschikbaarheid van die data geattendeerd. Zij kunnen dan dynamische navigatiesystemen of apps ontwikkelen.

'Het mooie aan deze gegevensverzameling is dat de informatie niet alleen binnenkomt voor gebruik van brugwachters en verkeersmanagers, maar ook weer naar buiten gaat naar de reizigers toe. Ambulance of bus, recreant op het water of automobilist: iedereen die op pad is, kan met de informatie zijn voordeel doen.'

Ellen van de Knaap, Programmamanager DVM weg en water