Afspraken over vervoer naar bedrijventerreinen leidt tot win-win-win situatie

Waar?

Regio IJmond

Wat?

  • Shuttlevervoer vanaf ov naar bedrijventerreinen
  • Stimulans van werkgevers om met ov te reizen en te fietsen
  • Extra pont
  • Win: minder hinder tijdens renovatie Velsertunnel
  • Win: minder file in de spits
  • Win: luchtkwaliteit verbetert

Samenwerking bedrijfsleven en wegbeheerders houdt de IJmond bereikbaar

Om de doorstroming en de luchtkwaliteit te verbeteren, heeft IJmond Bereikbaar – het samenwerkingsverband van het bedrijfsleven en de wegbeheerders - een aantal mobiliteitsmaatregelen ontwikkeld. Deze zijn van belang tijdens de renovatie van de Velsertunnel, maar moeten nu en na de renovatie een  duurzame oplossing bieden.

Maatregelen

  • De IJmond shuttle  verbetert de verbinding tussen de ov-knooppunten en de bedrijventerreinen.
  • Werknemers worden beloond als ze de auto verruilen voor de fiets.
  • De extra pont over het Noordzeekanaal verbetert de doorstroming voor de fietsers.
‘Goede verbinding van station naar werk met de shuttle stimuleert werknemers om de trein te pakken’

Sophie Zwetsloot, programmamanager IJmond Bereikbaar

Tien bedrijven werken mee aan een pilot

IJmond Bereikbaar is eind 2014 een pilot gestart met tien bedrijven om de bereikbaarheid en de luchtkwaliteit te verbeteren. Door middel van afspraken over de financiering van de shuttle en de fietsvergoeding. Met de bedrijven is afgesproken dat dit  in eerste instantie door de overheid wordt betaald; op termijn nemen de bedrijven de kosten voor eigen rekening. Ook zeggen de werkgevers toe hun werknemers te stimuleren met het ov of met de fiets naar het werk te reizen. Ze zien hier zelf de voordelen van in: hun eigen vrachtverkeer staat minder in de file en de parkeerdruk op hun terrein vermindert.   

Meer fietsen wordt beloond

Medewerkers worden gestimuleerd om te fietsen naar het werk. Ze krijgen een kilometervergoeding voor het woon/werkverkeer. Een extra voordeel dat zij krijgen, is de Pech Onderweg service van Fietsned.

‘Tijdens de renovatie van de Velsertunnel is het straks met de extra pont sneller om fiets en de pont te nemen in plaats van de omleiding met de auto via de Wijkertunnel‘

Ton van der Scheer, voorzitter IJmond Bereikbaar

Betere doorstroming dankzij extra pontvaarten

Een andere maatregel is de extra pont. De capaciteit en frequentie van de pont over het Noordzeekanaal bij Velsen wordt hiermee verdubbeld, zodat tijdens de tunnelsluiting de doorstroming van het fietsverkeer verbetert. De extra pont zal eind maart 2015 gaan varen.